Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Egentliga Finlands valkrets - Åbo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 67
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 151 163
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 83 671
Valdeltagande 55,6% Godkända röster 2008 85 423
Valdeltagande 2008 58,6% Godkända röster 2011 101 609
Valdeltagande 2011 71,0% Förkastade röster 387
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 25,8 19 21 558 -1,7 0 -1 908 +2,1 -2 531
SDP 20,3 14 16 984 -1,6 -1 -1 765 +0,8 -2 778
Gröna 14,5 10 12 096 -1,4 -1 -1 453 +3,0 +504
VÄNST 13,4 9 11 251 -0,6 -1 -764 +0,8 -1 650
Sannf 9,2 6 7 656 +5,8 +4 +4 812 -6,6 -8 361
C 5,9 4 4 916 +0,7 +1 +492 +1,2 +150
SFP 5,3 3 4 436 -0,6 -1 -595 -0,5 -1 499
KD 2,0 1 1 669 -0,8 -1 -726 -1,1 -1 505
YLSS 1,8 1 1 483 - - - - -
FKP 0,7 0 547 0,0 0 -50 +0,2 +117
Pir 0,6 0 529 +0,6 0 +529 -0,3 -414
F11 0,3 0 230 +0,3 0 +230 -0,4 -484
YLEP 0,2 0 173 - - - - -
SP 0,1 0 70 0,0 0 +30 0,0 -38
FAP 0,1 0 51 0,0 0 +13 0,0 -31
E705 0,0 0 22 - - - - -

Egentliga Finlands valkrets - Åbo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 67
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 151 163
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 83 671
Valdeltagande 55,6% Godkända röster 2008 85 423
Valdeltagande 2008 58,6% Godkända röster 2011 101 609
Valdeltagande 2011 71,0% Förkastade röster 387
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 26,7 25,0 25,8 9 981 11 577 21 558 19 -1,7 -1 908 0 +2,1 -2 531
SDP 22,4 18,6 20,3 8 397 8 587 16 984 14 -1,6 -1 765 -1 +0,8 -2 778
Gröna 11,6 16,8 14,5 4 335 7 761 12 096 10 -1,4 -1 453 -1 +3,0 +504
VÄNST 13,2 13,6 13,4 4 941 6 310 11 251 9 -0,6 -764 -1 +0,8 -1 650
Sannf 9,3 9,0 9,2 3 498 4 158 7 656 6 +5,8 +4 812 +4 -6,6 -8 361
C 5,9 5,8 5,9 2 218 2 698 4 916 4 +0,7 +492 +1 +1,2 +150
SFP 5,4 5,2 5,3 2 020 2 416 4 436 3 -0,6 -595 -1 -0,5 -1 499
KD 1,9 2,1 2,0 708 961 1 669 1 -0,8 -726 -1 -1,1 -1 505
YLSS 1,8 1,7 1,8 686 797 1 483 1 - - - - -
FKP 0,7 0,6 0,7 250 297 547 0 0,0 -50 0 +0,2 +117
Pir 0,5 0,7 0,6 183 346 529 0 +0,6 +529 0 -0,3 -414
F11 0,2 0,3 0,3 90 140 230 0 +0,3 +230 0 -0,4 -484
YLEP 0,1 0,3 0,2 53 120 173 0 - - - - -
SP 0,1 0,1 0,1 28 42 70 0 0,0 +30 0 0,0 -38
FAP 0,1 0,1 0,1 26 25 51 0 0,0 +13 0 0,0 -31
E705 0,0 0,0 0,0 13 9 22 0 - - - - -