Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Äänekoski - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 15 994
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 201
Äänestysprosentti 57,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 021
Äänestysprosentti 2008 63,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 10 636
Äänestysprosentti 2011 67,3% Hylätyt äänet 55
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 25,7 12 2 361 -4,0 -1 -609 +0,5 -317
KESK 17,9 8 1 643 -3,2 -1 -467 +1,4 -112
PS 16,9 7 1 558 +10,2 +4 +881 -2,9 -554
VAS 16,3 7 1 502 -1,8 -1 -316 -0,9 -331
KOK 10,5 4 965 +1,4 0 +52 +1,5 +12
KD 7,1 3 649 -0,8 0 -143 -1,3 -238
VIHR 5,7 2 523 -0,8 -1 -130 +2,8 +211

Keski-Suomen vaalipiiri - Äänekoski - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 15 994
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 201
Äänestysprosentti 57,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 021
Äänestysprosentti 2008 63,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 10 636
Äänestysprosentti 2011 67,3% Hylätyt äänet 55
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 25,3 25,9 25,7 1 004 1 357 2 361 12 -4,0 -609 -1 +0,5 -317
KESK 18,2 17,6 17,9 723 920 1 643 8 -3,2 -467 -1 +1,4 -112
PS 16,3 17,4 16,9 646 912 1 558 7 +10,2 +881 +4 -2,9 -554
VAS 17,7 15,3 16,3 703 799 1 502 7 -1,8 -316 -1 -0,9 -331
KOK 10,8 10,2 10,5 430 535 965 4 +1,4 +52 0 +1,5 +12
KD 6,7 7,3 7,1 265 384 649 3 -0,8 -143 0 -1,3 -238
VIHR 5,0 6,2 5,7 197 326 523 2 -0,8 -130 -1 +2,8 +211
Muualla Yle.fi:ssä