Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Akaa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos -13
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 13 303
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 590
Äänestysprosentti 57,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 388
Äänestysprosentti 2008 64,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 8 867
Äänestysprosentti 2011 68,4% Hylätyt äänet 56
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 32,7 15 2 482 -1,4 -4 -379 +6,0 +110
KOK 26,7 12 2 029 -2,1 -5 -387 +5,6 +155
KESK 12,1 6 915 -0,4 -4 -132 +3,3 +137
VAS 10,8 4 816 0,0 -1 -84 +1,8 +22
PS 10,7 3 809 +7,9 +2 +581 -12,9 -1 280
KD 2,8 2 211 -1,2 +1 -120 -1,4 -159
VIHR 3,8 1 288 -2,2 -2 -211 -0,8 -118
M11 0,4 0 27 +0,4 0 +27 0,0 -7
PIR 0,2 0 13 +0,2 0 +13 -0,3 -30

Pirkanmaan vaalipiiri - Akaa - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos -13
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 13 303
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 590
Äänestysprosentti 57,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 388
Äänestysprosentti 2008 64,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 8 867
Äänestysprosentti 2011 68,4% Hylätyt äänet 56
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 34,8 31,1 32,7 1 162 1 320 2 482 15 -1,4 -379 -4 +6,0 +110
KOK 25,7 27,5 26,7 859 1 170 2 029 12 -2,1 -387 -5 +5,6 +155
KESK 12,6 11,6 12,1 420 495 915 6 -0,4 -132 -4 +3,3 +137
VAS 10,4 11,0 10,8 347 469 816 4 0,0 -84 -1 +1,8 +22
PS 11,4 10,1 10,7 380 429 809 3 +7,9 +581 +2 -12,9 -1 280
KD 2,9 2,7 2,8 96 115 211 2 -1,2 -120 +1 -1,4 -159
VIHR 1,8 5,4 3,8 60 228 288 1 -2,2 -211 -2 -0,8 -118
M11 0,3 0,4 0,4 11 16 27 0 +0,4 +27 0 0,0 -7
PIR 0,1 0,2 0,2 5 8 13 0 +0,2 +13 0 -0,3 -30
Muualla Yle.fi:ssä