Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Alajärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos -8
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 7 903
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 381
Äänestysprosentti 68,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 824
Äänestysprosentti 2008 71,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 008
Äänestysprosentti 2011 75,5% Hylätyt äänet 17
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,6 19 2 614 -8,1 -7 -688 +9,6 +271
PS 22,7 8 1 221 +8,8 +2 +411 -10,4 -769
KOK 14,3 5 768 +0,6 -1 -27 +5,8 +258
KD 5,3 2 284 +1,3 +1 +55 -3,9 -268
SDP 4,5 1 240 -1,0 -1 -76 -0,4 -55
VAS 2,5 0 133 -1,4 -1 -92 +0,1 -11
VIHR 1,4 0 78 +1,4 0 +78 +0,7 +34
ITSP 0,8 0 43 -1,7 -1 -104 -0,8 -51

Vaasan vaalipiiri - Alajärvi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos -8
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 7 903
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 381
Äänestysprosentti 68,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 824
Äänestysprosentti 2008 71,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 008
Äänestysprosentti 2011 75,5% Hylätyt äänet 17
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 49,2 48,1 48,6 1 150 1 464 2 614 19 -8,1 -688 -7 +9,6 +271
PS 22,5 22,8 22,7 527 694 1 221 8 +8,8 +411 +2 -10,4 -769
KOK 14,6 14,0 14,3 342 426 768 5 +0,6 -27 -1 +5,8 +258
KD 4,8 5,6 5,3 113 171 284 2 +1,3 +55 +1 -3,9 -268
SDP 4,6 4,3 4,5 108 132 240 1 -1,0 -76 -1 -0,4 -55
VAS 2,5 2,5 2,5 58 75 133 0 -1,4 -92 -1 +0,1 -11
VIHR 1,3 1,5 1,4 31 47 78 0 +1,4 +78 0 +0,7 +34
ITSP 0,4 1,1 0,8 10 33 43 0 -1,7 -104 -1 -0,8 -51
Muualla Yle.fi:ssä