Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Espoo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 75
    Valtuustopaikkojen muutos +8
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 194 496
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 114 725
Äänestysprosentti 59,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 113 300
Äänestysprosentti 2008 62,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 139 297
Äänestysprosentti 2011 78,0% Hylätyt äänet 534
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 36,0 29 41 357 -1,7 +3 -1 445 -4,4 -14 951
VIHR 16,7 13 19 209 +0,9 +2 +1 247 +5,2 +3 106
SDP 13,6 10 15 556 -0,4 +1 -220 -0,8 -4 465
PS 12,4 10 14 228 +0,8 +3 +1 057 -2,2 -6 051
RKP 9,6 7 10 987 +0,9 +1 +1 127 +2,9 +1 657
KESK 3,7 2 4 261 -0,5 -1 -495 -0,6 -1 764
VAS 3,5 2 3 963 -0,2 0 -141 -0,1 -987
KD 3,1 2 3 607 -0,4 0 -451 +0,4 -146
PIR 0,6 0 703 +0,6 0 +703 -0,3 -596
SKP 0,2 0 253 -0,1 0 -71 0,0 -6
KÖY 0,2 0 238 -0,1 -1 -122 +0,1 +68
M11 0,2 0 186 +0,2 0 +186 -0,1 -241
ITSP 0,1 0 65 0,0 0 +26 0,0 -54
STP 0,1 0 63 0,0 0 +39 0,0 -12
KTP 0,0 0 49 0,0 0 -15 0,0 -13

Uudenmaan vaalipiiri - Espoo - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 75
    Valtuustopaikkojen muutos +8
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 194 496
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 114 725
Äänestysprosentti 59,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 113 300
Äänestysprosentti 2008 62,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 139 297
Äänestysprosentti 2011 78,0% Hylätyt äänet 534
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 33,2 37,5 36,0 13 044 28 313 41 357 29 -1,7 -1 445 +3 -4,4 -14 951
VIHR 12,4 19,0 16,7 4 858 14 351 19 209 13 +0,9 +1 247 +2 +5,2 +3 106
SDP 17,1 11,7 13,6 6 710 8 846 15 556 10 -0,4 -220 +1 -0,8 -4 465
PS 14,5 11,3 12,4 5 687 8 541 14 228 10 +0,8 +1 057 +3 -2,2 -6 051
RKP 10,1 9,3 9,6 3 978 7 009 10 987 7 +0,9 +1 127 +1 +2,9 +1 657
KESK 4,0 3,6 3,7 1 567 2 694 4 261 2 -0,5 -495 -1 -0,6 -1 764
VAS 4,1 3,1 3,5 1 591 2 372 3 963 2 -0,2 -141 0 -0,1 -987
KD 3,4 3,0 3,1 1 320 2 287 3 607 2 -0,4 -451 0 +0,4 -146
PIR 0,4 0,7 0,6 171 532 703 0 +0,6 +703 0 -0,3 -596
SKP 0,3 0,2 0,2 118 135 253 0 -0,1 -71 0 0,0 -6
KÖY 0,2 0,2 0,2 94 144 238 0 -0,1 -122 -1 +0,1 +68
M11 0,2 0,1 0,2 76 110 186 0 +0,2 +186 0 -0,1 -241
ITSP 0,0 0,1 0,1 17 48 65 0 0,0 +26 0 0,0 -54
STP 0,1 0,1 0,1 20 43 63 0 0,0 +39 0 0,0 -12
KTP 0,0 0,0 0,0 15 34 49 0 0,0 -15 0 0,0 -13
Muualla Yle.fi:ssä