Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Eurajoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 599
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 114
Äänestysprosentti 68,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 162
Äänestysprosentti 2008 69,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 265
Äänestysprosentti 2011 71,6% Hylätyt äänet 19
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,3 10 1 130 -1,3 -1 -59 +2,6 +30
SDP 30,1 8 937 -0,9 -1 -43 +3,7 +74
KOK 13,5 4 421 0,0 +1 -5 +2,6 +64
PS 11,1 3 346 +5,9 +2 +181 -8,1 -282
VAS 7,3 2 228 -4,0 -1 -130 +2,1 +58
KD 0,9 0 27 +0,9 0 +27 -1,9 -64
VIHR 0,6 0 19 -0,8 0 -25 -0,7 -24
ITSP 0,2 0 6 +0,2 0 +6 +0,1 +2

Satakunnan vaalipiiri - Eurajoki - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 599
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 114
Äänestysprosentti 68,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 162
Äänestysprosentti 2008 69,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 265
Äänestysprosentti 2011 71,6% Hylätyt äänet 19
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,6 36,9 36,3 502 628 1 130 10 -1,3 -59 -1 +2,6 +30
SDP 30,6 29,7 30,1 432 505 937 8 -0,9 -43 -1 +3,7 +74
KOK 14,7 12,5 13,5 208 213 421 4 0,0 -5 +1 +2,6 +64
PS 10,6 11,6 11,1 149 197 346 3 +5,9 +181 +2 -8,1 -282
VAS 7,0 7,6 7,3 99 129 228 2 -4,0 -130 -1 +2,1 +58
KD 0,9 0,8 0,9 13 14 27 0 +0,9 +27 0 -1,9 -64
VIHR 0,2 0,9 0,6 3 16 19 0 -0,8 -25 0 -0,7 -24
ITSP 0,4 0,0 0,2 6 0 6 0 +0,2 +6 0 +0,1 +2
Muualla Yle.fi:ssä