Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Forssa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 14 772
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 890
Äänestysprosentti 60,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 297
Äänestysprosentti 2008 63,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 10 044
Äänestysprosentti 2011 69,4% Hylätyt äänet 51
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,5 12 2 354 +9,7 +5 +798 +10,8 +775
SDP 25,0 11 2 220 -5,5 -3 -616 +2,8 -5
KESK 18,5 8 1 644 -6,2 -3 -649 -7,2 -935
VAS 14,6 6 1 298 -2,2 -1 -263 +3,9 +219
PS 8,6 4 764 +5,0 +3 +432 -9,1 -1 009
VIHR 4,3 1 379 -0,2 -1 -40 +1,2 +67
KD 2,6 1 231 -0,6 0 -69 -1,2 -150

Hämeen vaalipiiri - Forssa - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 14 772
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 890
Äänestysprosentti 60,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 297
Äänestysprosentti 2008 63,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 10 044
Äänestysprosentti 2011 69,4% Hylätyt äänet 51
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,8 26,1 26,5 1 277 1 077 2 354 12 +9,7 +798 +5 +10,8 +775
SDP 26,6 23,1 25,0 1 266 954 2 220 11 -5,5 -616 -3 +2,8 -5
KESK 18,3 18,7 18,5 874 770 1 644 8 -6,2 -649 -3 -7,2 -935
VAS 13,1 16,3 14,6 625 673 1 298 6 -2,2 -263 -1 +3,9 +219
PS 8,2 9,0 8,6 391 373 764 4 +5,0 +432 +3 -9,1 -1 009
VIHR 4,0 4,5 4,3 193 186 379 1 -0,2 -40 -1 +1,2 +67
KD 3,0 2,2 2,6 141 90 231 1 -0,6 -69 0 -1,2 -150
Muualla Yle.fi:ssä