Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Hämeenkyrö - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 8 234
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 769
Äänestysprosentti 58,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 972
Äänestysprosentti 2008 62,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 567
Äänestysprosentti 2011 68,5% Hylätyt äänet 29
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,1 10 1 340 +1,5 0 +19 +4,8 +43
KOK 19,4 7 926 -7,7 -3 -422 +2,5 -13
SDP 16,5 6 787 -3,6 -1 -214 -2,7 -280
PS 15,2 5 724 +11,4 +4 +537 -8,7 -605
VAS 10,6 4 506 -2,6 -1 -153 +2,5 +54
KD 5,4 2 259 +0,3 +1 +4 +1,4 +34
VIHR 4,8 1 227 +0,7 0 +26 +1,9 +68

Pirkanmaan vaalipiiri - Hämeenkyrö - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 8 234
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 769
Äänestysprosentti 58,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 972
Äänestysprosentti 2008 62,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 567
Äänestysprosentti 2011 68,5% Hylätyt äänet 29
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,9 27,3 28,1 666 674 1 340 10 +1,5 +19 0 +4,8 +43
KOK 18,6 20,2 19,4 428 498 926 7 -7,7 -422 -3 +2,5 -13
SDP 17,0 16,1 16,5 391 396 787 6 -3,6 -214 -1 -2,7 -280
PS 15,0 15,4 15,2 345 379 724 5 +11,4 +537 +4 -8,7 -605
VAS 11,4 9,9 10,6 263 243 506 4 -2,6 -153 -1 +2,5 +54
KD 5,4 5,5 5,4 124 135 259 2 +0,3 +4 +1 +1,4 +34
VIHR 3,7 5,8 4,8 85 142 227 1 +0,7 +26 0 +1,9 +68
Muualla Yle.fi:ssä