Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Hämeenlinna - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 54 612
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 31 161
Äänestysprosentti 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 32 415
Äänestysprosentti 2008 61,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 37 142
Äänestysprosentti 2011 70,3% Hylätyt äänet 154
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 28,4 17 8 842 -3,8 -3 -1 595 -1,6 -2 291
KOK 27,7 17 8 643 -4,6 -3 -1 842 +2,2 -834
PS 16,3 10 5 090 +12,8 +8 +3 949 -0,9 -1 304
KESK 10,7 6 3 341 -2,7 -2 -1 015 +0,7 -376
VIHR 6,2 3 1 923 -1,6 -1 -592 +0,9 -37
VAS 5,4 3 1 672 +1,0 +1 +243 +0,3 -194
KD 5,1 3 1 594 -0,8 0 -318 -0,7 -578
KTP 0,2 0 56 -0,1 0 -32 +0,1 +24

Hämeen vaalipiiri - Hämeenlinna - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 54 612
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 31 161
Äänestysprosentti 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 32 415
Äänestysprosentti 2008 61,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 37 142
Äänestysprosentti 2011 70,3% Hylätyt äänet 154
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 29,8 27,3 28,4 4 112 4 730 8 842 17 -3,8 -1 595 -3 -1,6 -2 291
KOK 27,7 27,8 27,7 3 825 4 818 8 643 17 -4,6 -1 842 -3 +2,2 -834
PS 16,6 16,1 16,3 2 299 2 791 5 090 10 +12,8 +3 949 +8 -0,9 -1 304
KESK 10,7 10,7 10,7 1 484 1 857 3 341 6 -2,7 -1 015 -2 +0,7 -376
VIHR 4,5 7,5 6,2 616 1 307 1 923 3 -1,6 -592 -1 +0,9 -37
VAS 5,3 5,4 5,4 732 940 1 672 3 +1,0 +243 +1 +0,3 -194
KD 5,2 5,0 5,1 725 869 1 594 3 -0,8 -318 0 -0,7 -578
KTP 0,2 0,2 0,2 25 31 56 0 -0,1 -32 0 +0,1 +24
Muualla Yle.fi:ssä