Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Hamina - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 17 356
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 741
Äänestysprosentti 56,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 663
Äänestysprosentti 2008 61,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 055
Äänestysprosentti 2011 65,3% Hylätyt äänet 58
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,6 12 2 587 -8,7 -4 -1 170 +6,5 +371
SDP 22,8 10 2 222 -0,7 0 -281 -0,2 -321
KESK 19,3 9 1 882 +3,3 +2 +175 +3,1 +89
PS 13,3 6 1 294 +9,4 +5 +885 -11,2 -1 408
KD 7,0 3 680 +3,0 +1 +257 +1,6 +87
VIHR 6,4 2 620 +1,1 0 +62 +2,3 +174
VAS 3,1 1 306 -8,2 -4 -907 -3,0 -378
Sit. 1,1 0 109 - - - - -
E145 0,3 0 28 - - - - -
KTP 0,1 0 13 0,0 0 +1 0,0 +2

Kymen vaalipiiri - Hamina - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 17 356
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 741
Äänestysprosentti 56,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 663
Äänestysprosentti 2008 61,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 055
Äänestysprosentti 2011 65,3% Hylätyt äänet 58
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,6 25,9 26,6 1 101 1 486 2 587 12 -8,7 -1 170 -4 +6,5 +371
SDP 23,1 22,6 22,8 922 1 300 2 222 10 -0,7 -281 0 -0,2 -321
KESK 17,5 20,6 19,3 700 1 182 1 882 9 +3,3 +175 +2 +3,1 +89
PS 13,3 13,3 13,3 530 764 1 294 6 +9,4 +885 +5 -11,2 -1 408
KD 8,3 6,0 7,0 333 347 680 3 +3,0 +257 +1 +1,6 +87
VIHR 5,4 7,0 6,4 215 405 620 2 +1,1 +62 0 +2,3 +174
VAS 3,6 2,8 3,1 144 162 306 1 -8,2 -907 -4 -3,0 -378
Sit. 0,9 1,3 1,1 34 75 109 0 - - - - -
E145 0,3 0,3 0,3 13 15 28 0 - - - - -
KTP 0,1 0,2 0,1 4 9 13 0 0,0 +1 0 0,0 +2
Muualla Yle.fi:ssä