Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Helsingin vaalipiiri - Helsinki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 85
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 499 692
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 285 367
Äänestysprosentti 57,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 277 794
Äänestysprosentti 2008 58,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 347 885
Äänestysprosentti 2011 75,5% Hylätyt äänet 1 420
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,9 23 76 813 -2,3 -3 -4 392 -0,4 -18 144
VIHR 22,3 19 63 753 -0,9 -2 -803 +5,7 +5 721
SDP 16,8 15 48 070 -1,0 -1 -1 586 -0,7 -12 851
VAS 10,1 9 28 906 +1,7 +2 +5 504 -0,3 -7 426
PS 9,4 8 26 816 +4,1 +4 +12 086 -3,6 -18 450
RKP 6,1 5 17 275 -0,2 0 -89 +0,3 -2 732
KESK 3,6 3 10 415 -0,6 0 -1 418 -0,9 -5 257
KD 2,2 2 6 298 -0,6 0 -1 454 -0,2 -1 964
SKP 1,3 1 3 777 -0,3 0 -770 +0,8 +1 980
PIR 0,7 0 1 987 +0,7 0 +1 987 -0,2 -987
STP 0,1 0 277 -0,1 0 -176 -0,1 -473
KÖY 0,1 0 245 -0,2 0 -438 0,0 -151
ITSP 0,1 0 221 0,0 0 -107 0,0 -185
Edist. 0,0 0 139 - - - - -
M11 0,0 0 136 0,0 0 +136 -0,2 -776
KTP 0,0 0 98 0,0 0 -46 0,0 -38
Lib YL 0,0 0 83 - - - - -
Maa YL 0,0 0 30 - - - - -
E1064 0,0 0 22 - - - - -
E1065 0,0 0 6 - - - - -

Helsingin vaalipiiri - Helsinki - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 85
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 499 692
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 285 367
Äänestysprosentti 57,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 277 794
Äänestysprosentti 2008 58,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 347 885
Äänestysprosentti 2011 75,5% Hylätyt äänet 1 420
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,1 26,3 26,9 27 722 49 091 76 813 23 -2,3 -4 392 -3 -0,4 -18 144
VIHR 17,1 25,1 22,3 16 903 46 850 63 753 19 -0,9 -803 -2 +5,7 +5 721
SDP 18,9 15,8 16,8 18 644 29 426 48 070 15 -1,0 -1 586 -1 -0,7 -12 851
VAS 9,6 10,4 10,1 9 504 19 402 28 906 9 +1,7 +5 504 +2 -0,3 -7 426
PS 10,3 8,9 9,4 10 160 16 656 26 816 8 +4,1 +12 086 +4 -3,6 -18 450
RKP 6,6 5,8 6,1 6 490 10 785 17 275 5 -0,2 -89 0 +0,3 -2 732
KESK 4,4 3,2 3,6 4 362 6 053 10 415 3 -0,6 -1 418 0 -0,9 -5 257
KD 2,5 2,1 2,2 2 459 3 839 6 298 2 -0,6 -1 454 0 -0,2 -1 964
SKP 1,5 1,2 1,3 1 473 2 304 3 777 1 -0,3 -770 0 +0,8 +1 980
PIR 0,5 0,8 0,7 525 1 462 1 987 0 +0,7 +1 987 0 -0,2 -987
STP 0,1 0,1 0,1 142 135 277 0 -0,1 -176 0 -0,1 -473
KÖY 0,1 0,1 0,1 110 135 245 0 -0,2 -438 0 0,0 -151
ITSP 0,1 0,1 0,1 70 151 221 0 0,0 -107 0 0,0 -185
Edist. 0,0 0,1 0,0 44 95 139 0 - - - - -
M11 0,0 0,1 0,0 33 103 136 0 0,0 +136 0 -0,2 -776
KTP 0,0 0,0 0,0 32 66 98 0 0,0 -46 0 0,0 -38
Lib YL 0,0 0,0 0,0 17 66 83 0 - - - - -
Maa YL 0,0 0,0 0,0 10 20 30 0 - - - - -
E1064 0,0 0,0 0,0 9 13 22 0 - - - - -
E1065 0,0 0,0 0,0 1 5 6 0 - - - - -
Muualla Yle.fi:ssä