Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Hyvinkää - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 36 161
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 18 595
Äänestysprosentti 51,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 19 371
Äänestysprosentti 2008 55,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 23 804
Äänestysprosentti 2011 68,1% Hylätyt äänet 92
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,8 15 5 175 -0,5 -1 -304 +2,7 -804
SDP 25,0 13 4 645 +1,0 0 -6 +1,0 -1 056
PS 14,6 7 2 711 +8,3 +4 +1 497 -7,8 -2 612
VIHR 9,7 5 1 799 -0,1 0 -98 +1,6 -123
VAS 9,4 5 1 753 -0,8 0 -231 +1,9 -46
KESK 8,2 4 1 531 -3,8 -2 -792 +0,8 -245
KD 3,7 2 680 +0,5 +1 +66 +0,8 -9
RKP 0,9 0 172 +0,3 0 +58 +0,2 -7
SKP 0,5 0 99 +0,1 0 +7 +0,2 +9
KTP 0,2 0 30 0,0 0 +8 0,0 -6

Uudenmaan vaalipiiri - Hyvinkää - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 36 161
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 18 595
Äänestysprosentti 51,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 19 371
Äänestysprosentti 2008 55,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 23 804
Äänestysprosentti 2011 68,1% Hylätyt äänet 92
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,7 27,9 27,8 1 422 3 753 5 175 15 -0,5 -304 -1 +2,7 -804
SDP 25,3 24,9 25,0 1 296 3 349 4 645 13 +1,0 -6 0 +1,0 -1 056
PS 13,9 14,8 14,6 714 1 997 2 711 7 +8,3 +1 497 +4 -7,8 -2 612
VIHR 6,8 10,8 9,7 350 1 449 1 799 5 -0,1 -98 0 +1,6 -123
VAS 11,7 8,6 9,4 601 1 152 1 753 5 -0,8 -231 0 +1,9 -46
KESK 8,4 8,2 8,2 430 1 101 1 531 4 -3,8 -792 -2 +0,8 -245
KD 4,4 3,4 3,7 224 456 680 2 +0,5 +66 +1 +0,8 -9
RKP 1,0 0,9 0,9 52 120 172 0 +0,3 +58 0 +0,2 -7
SKP 0,6 0,5 0,5 31 68 99 0 +0,1 +7 0 +0,2 +9
KTP 0,1 0,2 0,2 6 24 30 0 0,0 +8 0 0,0 -6
Muualla Yle.fi:ssä