Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Iisalmi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 17 997
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 207
Äänestysprosentti 56,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 280
Äänestysprosentti 2008 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 506
Äänestysprosentti 2011 64,7% Hylätyt äänet 41
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,3 16 3 506 -0,7 0 -98 +7,3 +388
KOK 17,3 8 1 770 +0,6 +1 +45 +1,5 -56
VAS 14,8 6 1 512 -3,5 -2 -368 +5,2 +402
SDP 12,5 5 1 276 +0,2 0 +9 -1,1 -294
PS 10,3 4 1 051 +5,8 +2 +593 -14,1 -1 751
VIHR 6,3 2 639 +0,9 -1 +86 +2,6 +213
KD 4,4 2 453 -2,8 0 -294 -0,2 -76

Pohjois-Savon vaalipiiri - Iisalmi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 17 997
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 207
Äänestysprosentti 56,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 280
Äänestysprosentti 2008 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 506
Äänestysprosentti 2011 64,7% Hylätyt äänet 41
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,5 35,1 34,3 1 614 1 892 3 506 16 -0,7 -98 0 +7,3 +388
KOK 17,7 17,0 17,3 851 919 1 770 8 +0,6 +45 +1 +1,5 -56
VAS 16,2 13,6 14,8 778 734 1 512 6 -3,5 -368 -2 +5,2 +402
SDP 12,5 12,5 12,5 601 675 1 276 5 +0,2 +9 0 -1,1 -294
PS 10,7 10,0 10,3 514 537 1 051 4 +5,8 +593 +2 -14,1 -1 751
VIHR 4,5 7,8 6,3 216 423 639 2 +0,9 +86 -1 +2,6 +213
KD 5,0 3,9 4,4 242 211 453 2 -2,8 -294 0 -0,2 -76
Muualla Yle.fi:ssä