Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Ilmajoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 9 151
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 836
Äänestysprosentti 64,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 6 137
Äänestysprosentti 2008 69,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 594
Äänestysprosentti 2011 73,0% Hylätyt äänet 30
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,4 13 2 124 -4,1 0 -360 +2,4 -117
KOK 24,1 8 1 406 -1,6 -1 -170 -0,9 -244
SDP 17,0 6 995 +0,7 0 -8 +3,1 +75
PS 16,7 6 977 +3,0 +1 +132 -3,0 -323
KD 5,7 2 334 +2,8 0 +156 +1,7 +71

Vaasan vaalipiiri - Ilmajoki - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 9 151
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 836
Äänestysprosentti 64,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 6 137
Äänestysprosentti 2008 69,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 594
Äänestysprosentti 2011 73,0% Hylätyt äänet 30
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,5 37,1 36,4 888 1 236 2 124 13 -4,1 -360 0 +2,4 -117
KOK 23,9 24,2 24,1 598 808 1 406 8 -1,6 -170 -1 -0,9 -244
SDP 19,5 15,2 17,0 488 507 995 6 +0,7 -8 0 +3,1 +75
PS 15,0 18,1 16,7 375 602 977 6 +3,0 +132 +1 -3,0 -323
KD 6,1 5,5 5,7 152 182 334 2 +2,8 +156 0 +1,7 +71
Muualla Yle.fi:ssä