Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Imatra - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 23 580
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 922
Äänestysprosentti 55,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 13 678
Äänestysprosentti 2008 58,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 15 361
Äänestysprosentti 2011 66,6% Hylätyt äänet 88
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 38,3 18 4 955 +0,2 +1 -257 +1,2 -744
KOK 24,6 11 3 176 -0,9 -1 -314 +7,6 +568
PS 18,8 8 2 434 +7,0 +3 +813 -4,8 -1 200
KESK 8,4 3 1 083 -1,1 -2 -207 -2,5 -596
VIHR 3,7 1 477 -0,6 0 -104 +0,4 -23
KD 2,9 1 372 -4,3 -1 -612 -1,1 -236
VAS 2,7 1 349 -0,5 0 -85 -0,7 -168
E153 0,4 0 57 - - - - -
M11 0,1 0 19 +0,1 0 +19 0,0 -5

Kymen vaalipiiri - Imatra - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 23 580
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 922
Äänestysprosentti 55,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 13 678
Äänestysprosentti 2008 58,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 15 361
Äänestysprosentti 2011 66,6% Hylätyt äänet 88
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 41,3 35,9 38,3 2 415 2 540 4 955 18 +0,2 -257 +1 +1,2 -744
KOK 24,3 24,8 24,6 1 424 1 752 3 176 11 -0,9 -314 -1 +7,6 +568
PS 17,0 20,4 18,8 992 1 442 2 434 8 +7,0 +813 +3 -4,8 -1 200
KESK 8,3 8,5 8,4 484 599 1 083 3 -1,1 -207 -2 -2,5 -596
VIHR 2,9 4,4 3,7 167 310 477 1 -0,6 -104 0 +0,4 -23
KD 3,3 2,6 2,9 191 181 372 1 -4,3 -612 -1 -1,1 -236
VAS 2,6 2,8 2,7 151 198 349 1 -0,5 -85 0 -0,7 -168
E153 0,3 0,6 0,4 18 39 57 0 - - - - -
M11 0,1 0,2 0,1 8 11 19 0 +0,1 +19 0 0,0 -5
Muualla Yle.fi:ssä