Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Isokyrö - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 3 881
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 543
Äänestysprosentti 65,8% Hyväksyttyjä ääniä 2008 2 677
Äänestysprosentti 2008 68,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 2 797
Äänestysprosentti 2011 71,6% Hylätyt äänet 10
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,5 13 1 182 +2,6 +1 +8 +11,9 +216
KOK 24,7 7 629 -2,0 0 -88 +3,7 +42
SDP 11,8 3 300 -1,8 -1 -63 -0,5 -44
PS 10,3 3 261 +6,5 +2 +161 -10,6 -323
KD 4,5 1 114 -3,3 -1 -94 -1,2 -44
VAS 2,2 0 57 -2,1 -1 -58 -0,7 -24

Vaasan vaalipiiri - Isokyrö - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 3 881
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 543
Äänestysprosentti 65,8% Hyväksyttyjä ääniä 2008 2 677
Äänestysprosentti 2008 68,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 2 797
Äänestysprosentti 2011 71,6% Hylätyt äänet 10
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,3 46,8 46,5 675 507 1 182 13 +2,6 +8 +1 +11,9 +216
KOK 25,5 23,7 24,7 372 257 629 7 -2,0 -88 0 +3,7 +42
SDP 13,4 9,7 11,8 195 105 300 3 -1,8 -63 -1 -0,5 -44
PS 8,6 12,5 10,3 126 135 261 3 +6,5 +161 +2 -10,6 -323
KD 4,4 4,6 4,5 64 50 114 1 -3,3 -94 -1 -1,2 -44
VAS 1,9 2,8 2,2 27 30 57 0 -2,1 -58 -1 -0,7 -24
Muualla Yle.fi:ssä