Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Jalasjärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 6 543
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 350
Äänestysprosentti 66,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 719
Äänestysprosentti 2008 70,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 634
Äänestysprosentti 2011 70,6% Hylätyt äänet 16
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 44,5 17 1 937 -0,2 0 -173 +0,9 -86
KOK 23,5 8 1 021 -4,1 -2 -278 +6,5 +233
PS 19,9 7 866 +5,9 +2 +207 -1,9 -144
SDP 6,5 2 281 -1,9 -1 -113 -2,2 -121
VAS 2,7 1 118 +0,2 +1 -2 0,0 -7
KD 1,8 0 77 -0,4 0 -24 -1,5 -76
ITSP 0,8 0 35 0,0 0 -1 -0,8 -41
VIHR 0,3 0 15 +0,3 0 +15 -0,3 -15

Vaasan vaalipiiri - Jalasjärvi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 6 543
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 350
Äänestysprosentti 66,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 719
Äänestysprosentti 2008 70,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 634
Äänestysprosentti 2011 70,6% Hylätyt äänet 16
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,6 45,8 44,5 1 075 862 1 937 17 -0,2 -173 0 +0,9 -86
KOK 23,3 23,7 23,5 575 446 1 021 8 -4,1 -278 -2 +6,5 +233
PS 19,9 20,0 19,9 490 376 866 7 +5,9 +207 +2 -1,9 -144
SDP 7,5 5,0 6,5 186 95 281 2 -1,9 -113 -1 -2,2 -121
VAS 3,2 2,1 2,7 78 40 118 1 +0,2 -2 +1 0,0 -7
KD 1,5 2,1 1,8 38 39 77 0 -0,4 -24 0 -1,5 -76
ITSP 0,6 1,0 0,8 16 19 35 0 0,0 -1 0 -0,8 -41
VIHR 0,4 0,3 0,3 10 5 15 0 +0,3 +15 0 -0,3 -15
Muualla Yle.fi:ssä