Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Jämsä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 18 229
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 587
Äänestysprosentti 58,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 11 731
Äänestysprosentti 2008 63,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 903
Äänestysprosentti 2011 65,5% Hylätyt äänet 58
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 27,9 12 2 958 -1,1 -1 -448 +2,5 -71
KESK 17,2 8 1 822 -0,4 0 -244 -3,3 -623
PS 16,3 7 1 727 +13,4 +6 +1 385 -3,9 -673
KOK 14,1 6 1 490 -1,6 -1 -353 +1,5 -2
YLUJ 9,3 4 982 - - - - -
VAS 9,1 4 961 -3,8 -2 -544 -0,1 -135
VIHR 3,2 1 336 -0,6 0 -101 -1,6 -227
KD 2,9 1 311 -0,3 0 -74 -1,5 -221

Keski-Suomen vaalipiiri - Jämsä - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 18 229
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 587
Äänestysprosentti 58,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 11 731
Äänestysprosentti 2008 63,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 903
Äänestysprosentti 2011 65,5% Hylätyt äänet 58
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 28,3 27,6 27,9 1 442 1 516 2 958 12 -1,1 -448 -1 +2,5 -71
KESK 17,9 16,6 17,2 911 911 1 822 8 -0,4 -244 0 -3,3 -623
PS 15,9 16,7 16,3 813 914 1 727 7 +13,4 +1 385 +6 -3,9 -673
KOK 15,1 13,1 14,1 772 718 1 490 6 -1,6 -353 -1 +1,5 -2
YLUJ 7,7 10,7 9,3 395 587 982 4 - - - - -
VAS 9,7 8,5 9,1 494 467 961 4 -3,8 -544 -2 -0,1 -135
VIHR 2,5 3,8 3,2 125 211 336 1 -0,6 -101 0 -1,6 -227
KD 2,9 2,9 2,9 150 161 311 1 -0,3 -74 0 -1,5 -221
Muualla Yle.fi:ssä