Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Järvenpää - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 30 976
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 16 933
Äänestysprosentti 54,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 16 852
Äänestysprosentti 2008 57,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 21 039
Äänestysprosentti 2011 71,1% Hylätyt äänet 75
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,2 12 3 931 -2,3 -2 -366 -3,9 -1 776
SDP 20,6 11 3 493 -3,4 -2 -559 -1,1 -1 078
YL JP 13,9 7 2 361 - - - - -
VIHR 13,0 7 2 203 +0,2 0 +52 +2,7 +29
PS 10,8 6 1 832 +6,3 +4 +1 078 -10,7 -2 685
KESK 7,9 4 1 335 -3,2 -2 -534 +1,2 -78
VAS 5,6 3 951 +0,5 +1 +91 -0,6 -362
KD 3,4 1 574 -0,5 -1 -81 -0,2 -188
SKP 1,0 0 166 -0,5 0 -76 +0,6 +83
RKP 0,3 0 52 -0,2 0 -26 -0,4 -97
KÖY 0,2 0 27 +0,2 0 +27 -0,1 -20
ITSP 0,0 0 8 0,0 0 +8 -0,1 -21

Uudenmaan vaalipiiri - Järvenpää - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 30 976
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 16 933
Äänestysprosentti 54,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 16 852
Äänestysprosentti 2008 57,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 21 039
Äänestysprosentti 2011 71,1% Hylätyt äänet 75
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,8 23,5 23,2 1 421 2 510 3 931 12 -2,3 -366 -2 -3,9 -1 776
SDP 24,4 18,4 20,6 1 521 1 972 3 493 11 -3,4 -559 -2 -1,1 -1 078
YL JP 11,4 15,4 13,9 712 1 649 2 361 7 - - - - -
VIHR 10,7 14,3 13,0 669 1 534 2 203 7 +0,2 +52 0 +2,7 +29
PS 11,6 10,4 10,8 723 1 109 1 832 6 +6,3 +1 078 +4 -10,7 -2 685
KESK 7,6 8,0 7,9 476 859 1 335 4 -3,2 -534 -2 +1,2 -78
VAS 6,1 5,3 5,6 383 568 951 3 +0,5 +91 +1 -0,6 -362
KD 3,6 3,3 3,4 226 348 574 1 -0,5 -81 -1 -0,2 -188
SKP 1,2 0,8 1,0 76 90 166 0 -0,5 -76 0 +0,6 +83
RKP 0,3 0,3 0,3 17 35 52 0 -0,2 -26 0 -0,4 -97
KÖY 0,2 0,1 0,2 11 16 27 0 +0,2 +27 0 -0,1 -20
ITSP 0,1 0,0 0,0 7 1 8 0 0,0 +8 0 -0,1 -21
Muualla Yle.fi:ssä