Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Joensuu - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 60 509
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 30 902
Äänestysprosentti 51,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 31 374
Äänestysprosentti 2008 54,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 39 117
Äänestysprosentti 2011 66,6% Hylätyt äänet 181
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 27,4 17 8 471 -2,6 -2 -957 -0,5 -2 437
KESK 21,3 13 6 596 -1,1 -1 -436 +1,5 -1 160
KOK 16,9 10 5 235 -2,5 -2 -877 +3,6 +18
PS 13,1 8 4 048 +7,7 +5 +2 360 -7,9 -4 162
VIHR 10,2 6 3 153 -0,3 0 -132 +1,5 -241
VAS 6,1 3 1 875 -0,1 0 -62 +0,8 -183
KD 4,1 2 1 282 -0,5 0 -174 +1,8 +364
PIR 0,4 0 113 +0,4 0 +113 -0,2 -92
SKP 0,3 0 108 -0,3 0 -96 0,0 -42
E414 0,1 0 21 - - - - -

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Joensuu - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 60 509
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 30 902
Äänestysprosentti 51,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 31 374
Äänestysprosentti 2008 54,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 39 117
Äänestysprosentti 2011 66,6% Hylätyt äänet 181
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 28,6 26,5 27,4 3 906 4 565 8 471 17 -2,6 -957 -2 -0,5 -2 437
KESK 21,9 20,9 21,3 2 993 3 603 6 596 13 -1,1 -436 -1 +1,5 -1 160
KOK 17,1 16,8 16,9 2 334 2 901 5 235 10 -2,5 -877 -2 +3,6 +18
PS 13,7 12,7 13,1 1 869 2 179 4 048 8 +7,7 +2 360 +5 -7,9 -4 162
VIHR 7,4 12,4 10,2 1 016 2 137 3 153 6 -0,3 -132 0 +1,5 -241
VAS 6,3 5,8 6,1 868 1 007 1 875 3 -0,1 -62 0 +0,8 -183
KD 4,4 4,0 4,1 601 681 1 282 2 -0,5 -174 0 +1,8 +364
PIR 0,3 0,4 0,4 38 75 113 0 +0,4 +113 0 -0,2 -92
SKP 0,4 0,3 0,3 49 59 108 0 -0,3 -96 0 0,0 -42
E414 0,1 0,1 0,1 7 14 21 0 - - - - -
Muualla Yle.fi:ssä