Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Jokioinen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 360
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 764
Äänestysprosentti 63,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 021
Äänestysprosentti 2008 69,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 134
Äänestysprosentti 2011 72,5% Hylätyt äänet 22
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,6 11 1 011 +1,3 +1 -55 +2,1 -68
SDP 22,5 6 621 -1,7 -1 -108 +4,0 +43
VAS 15,1 4 416 -4,9 -2 -186 +3,9 +66
KOK 10,5 3 290 -2,3 0 -95 -0,5 -55
PS 9,7 2 268 +6,7 +2 +178 -8,0 -286
VIHR 4,6 1 126 -0,4 0 -23 +1,8 +39
KD 1,2 0 32 +1,2 0 +32 -2,1 -70

Hämeen vaalipiiri - Jokioinen - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 360
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 764
Äänestysprosentti 63,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 021
Äänestysprosentti 2008 69,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 134
Äänestysprosentti 2011 72,5% Hylätyt äänet 22
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,7 37,8 36,6 373 638 1 011 11 +1,3 -55 +1 +2,1 -68
SDP 26,1 20,1 22,5 281 340 621 6 -1,7 -108 -1 +4,0 +43
VAS 16,4 14,2 15,1 176 240 416 4 -4,9 -186 -2 +3,9 +66
KOK 9,9 10,8 10,5 107 183 290 3 -2,3 -95 0 -0,5 -55
PS 7,8 10,9 9,7 84 184 268 2 +6,7 +178 +2 -8,0 -286
VIHR 3,9 5,0 4,6 42 84 126 1 -0,4 -23 0 +1,8 +39
KD 1,2 1,1 1,2 13 19 32 0 +1,2 +32 0 -2,1 -70
Muualla Yle.fi:ssä