Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Jyväskylä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos -8
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 106 920
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 58 623
Äänestysprosentti 55,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 61 002
Äänestysprosentti 2008 60,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 72 565
Äänestysprosentti 2011 70,5% Hylätyt äänet 320
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 24,1 17 14 112 -2,5 -4 -2 123 +2,8 -1 358
KOK 18,6 13 10 904 -2,4 -3 -1 933 +0,6 -2 171
KESK 17,0 11 9 954 -2,1 -4 -1 687 +1,7 -1 139
PS 11,6 8 6 771 +7,1 +5 +4 035 -4,7 -5 021
VIHR 11,1 7 6 501 -0,6 -2 -656 +1,1 -734
VAS 9,2 6 5 365 +0,6 0 +169 -1,1 -2 063
KD 5,7 4 3 366 -0,1 0 -184 -0,6 -1 246
SKP 1,7 1 1 019 -0,6 0 -426 +0,9 +413
PIR 0,8 0 488 +0,8 0 +488 -0,3 -350
IVVJ Y 0,1 0 77 - - - - -
ITSP 0,1 0 66 0,0 0 +25 0,0 +1

Keski-Suomen vaalipiiri - Jyväskylä - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos -8
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 106 920
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 58 623
Äänestysprosentti 55,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 61 002
Äänestysprosentti 2008 60,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 72 565
Äänestysprosentti 2011 70,5% Hylätyt äänet 320
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 26,3 22,4 24,1 6 523 7 589 14 112 17 -2,5 -2 123 -4 +2,8 -1 358
KOK 18,0 19,1 18,6 4 456 6 448 10 904 13 -2,4 -1 933 -3 +0,6 -2 171
KESK 16,7 17,2 17,0 4 139 5 815 9 954 11 -2,1 -1 687 -4 +1,7 -1 139
PS 11,9 11,3 11,6 2 961 3 810 6 771 8 +7,1 +4 035 +5 -4,7 -5 021
VIHR 8,6 12,9 11,1 2 142 4 359 6 501 7 -0,6 -656 -2 +1,1 -734
VAS 9,5 8,9 9,2 2 366 2 999 5 365 6 +0,6 +169 0 -1,1 -2 063
KD 6,2 5,4 5,7 1 545 1 821 3 366 4 -0,1 -184 0 -0,6 -1 246
SKP 1,7 1,7 1,7 433 586 1 019 1 -0,6 -426 0 +0,9 +413
PIR 0,7 0,9 0,8 178 310 488 0 +0,8 +488 0 -0,3 -350
IVVJ Y 0,1 0,1 0,1 33 44 77 0 - - - - -
ITSP 0,1 0,1 0,1 22 44 66 0 0,0 +25 0 0,0 +1
Muualla Yle.fi:ssä