Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Kaarina - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 23 880
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 14 521
Äänestysprosentti 61,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 14 871
Äänestysprosentti 2008 65,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 17 690
Äänestysprosentti 2011 76,4% Hylätyt äänet 96
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 31,3 16 4 547 -1,9 -2 -396 +1,6 -709
SDP 23,3 12 3 388 -2,0 -1 -376 +2,2 -357
PS 11,5 6 1 675 +9,4 +5 +1 351 -6,3 -1 478
VIHR 11,1 6 1 616 -3,0 -1 -478 +4,0 +363
VAS 7,8 4 1 131 -1,2 0 -211 -1,7 -548
KD 3,9 3 565 -0,2 +1 -38 +1,1 +69
KESK 7,2 2 1 046 -0,9 -2 -164 +0,6 -120
RKP 3,5 2 505 +0,3 0 +26 0,0 -102
E233 0,1 0 19 - - - - -
VP 0,1 0 15 +0,1 0 +15 -0,5 -89
ITSP 0,1 0 14 +0,1 0 +14 0,0 +3

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Kaarina - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 23 880
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 14 521
Äänestysprosentti 61,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 14 871
Äänestysprosentti 2008 65,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 17 690
Äänestysprosentti 2011 76,4% Hylätyt äänet 96
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 29,4 32,4 31,3 1 588 2 959 4 547 16 -1,9 -396 -2 +1,6 -709
SDP 24,9 22,4 23,3 1 344 2 044 3 388 12 -2,0 -376 -1 +2,2 -357
PS 13,2 10,5 11,5 715 960 1 675 6 +9,4 +1 351 +5 -6,3 -1 478
VIHR 7,7 13,2 11,1 416 1 200 1 616 6 -3,0 -478 -1 +4,0 +363
VAS 9,2 7,0 7,8 497 634 1 131 4 -1,2 -211 0 -1,7 -548
KD 4,4 3,6 3,9 235 330 565 3 -0,2 -38 +1 +1,1 +69
KESK 7,6 7,0 7,2 409 637 1 046 2 -0,9 -164 -2 +0,6 -120
RKP 3,4 3,5 3,5 183 322 505 2 +0,3 +26 0 0,0 -102
E233 0,1 0,1 0,1 6 13 19 0 - - - - -
VP 0,1 0,1 0,1 5 10 15 0 +0,1 +15 0 -0,5 -89
ITSP 0,1 0,1 0,1 4 10 14 0 +0,1 +14 0 0,0 +3
Muualla Yle.fi:ssä