Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Kajaani - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 30 251
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 15 471
Äänestysprosentti 51,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 15 258
Äänestysprosentti 2008 52,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 19 509
Äänestysprosentti 2011 65,6% Hylätyt äänet 104
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 24,6 13 3 801 -6,7 -4 -970 -0,7 -1 126
PS 16,5 9 2 557 +7,8 +5 +1 232 -6,4 -1 920
VAS 16,2 8 2 502 -1,8 -2 -241 -3,3 -1 289
KOK 14,8 8 2 283 -0,4 0 -28 +1,1 -377
SDP 13,6 7 2 101 +1,3 +1 +230 +1,7 -219
KajSit 6,9 3 1 064 - - - - -
VIHR 4,2 2 654 -0,7 0 -102 +1,6 +146
KD 2,3 1 354 0,0 0 +4 -0,2 -139
SKP 0,7 0 110 +0,3 0 +45 +0,4 +49
UP 0,3 0 45 - - - - -

Oulun vaalipiiri - Kajaani - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 30 251
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 15 471
Äänestysprosentti 51,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 15 258
Äänestysprosentti 2008 52,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 19 509
Äänestysprosentti 2011 65,6% Hylätyt äänet 104
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 25,1 24,1 24,6 1 841 1 960 3 801 13 -6,7 -970 -4 -0,7 -1 126
PS 16,3 16,7 16,5 1 197 1 360 2 557 9 +7,8 +1 232 +5 -6,4 -1 920
VAS 16,9 15,5 16,2 1 241 1 261 2 502 8 -1,8 -241 -2 -3,3 -1 289
KOK 14,2 15,3 14,8 1 038 1 245 2 283 8 -0,4 -28 0 +1,1 -377
SDP 13,6 13,5 13,6 1 001 1 100 2 101 7 +1,3 +230 +1 +1,7 -219
KajSit 6,9 6,9 6,9 505 559 1 064 3 - - - - -
VIHR 3,4 5,0 4,2 246 408 654 2 -0,7 -102 0 +1,6 +146
KD 2,7 1,9 2,3 199 155 354 1 0,0 +4 0 -0,2 -139
SKP 0,6 0,8 0,7 41 69 110 0 +0,3 +45 0 +0,4 +49
UP 0,4 0,2 0,3 26 19 45 0 - - - - -
Muualla Yle.fi:ssä