Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Kangasala - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos -9
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 22 799
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 13 987
Äänestysprosentti 61,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 13 954
Äänestysprosentti 2008 63,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 16 091
Äänestysprosentti 2011 72,4% Hylätyt äänet 80
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,6 15 3 862 -2,5 -6 -339 +3,2 -63
SDP 24,8 13 3 463 +1,4 -1 +208 +3,9 +101
KESK 14,2 7 1 989 +0,7 -3 +105 +4,6 +443
PS 11,7 6 1 640 +9,3 +5 +1 303 -8,8 -1 666
KD 9,9 5 1 383 +1,5 +1 +212 -0,3 -252
VIHR 6,6 3 927 +0,3 0 +44 +0,1 -121
VAS 4,8 2 671 -1,9 -1 -257 -0,9 -248
PIR 0,2 0 26 +0,2 0 +26 -0,3 -60
M11 0,2 0 26 +0,2 0 +26 -0,2 -35

Pirkanmaan vaalipiiri - Kangasala - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos -9
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 22 799
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 13 987
Äänestysprosentti 61,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 13 954
Äänestysprosentti 2008 63,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 16 091
Äänestysprosentti 2011 72,4% Hylätyt äänet 80
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,1 27,9 27,6 1 415 2 447 3 862 15 -2,5 -339 -6 +3,2 -63
SDP 25,6 24,2 24,8 1 336 2 127 3 463 13 +1,4 +208 -1 +3,9 +101
KESK 15,4 13,5 14,2 805 1 184 1 989 7 +0,7 +105 -3 +4,6 +443
PS 11,3 12,0 11,7 588 1 052 1 640 6 +9,3 +1 303 +5 -8,8 -1 666
KD 9,9 9,9 9,9 515 868 1 383 5 +1,5 +212 +1 -0,3 -252
VIHR 4,6 7,9 6,6 238 689 927 3 +0,3 +44 0 +0,1 -121
VAS 5,8 4,2 4,8 304 367 671 2 -1,9 -257 -1 -0,9 -248
PIR 0,1 0,2 0,2 5 21 26 0 +0,2 +26 0 -0,3 -60
M11 0,2 0,2 0,2 9 17 26 0 +0,2 +26 0 -0,2 -35
Muualla Yle.fi:ssä