Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Kauhava - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 13 680
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 578
Äänestysprosentti 63,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 828
Äänestysprosentti 2008 70,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 9 940
Äänestysprosentti 2011 73,5% Hylätyt äänet 34
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,3 21 3 968 -0,5 0 -630 +6,6 +29
KOK 23,6 10 2 028 -2,3 -1 -524 +2,8 -41
SDP 11,7 5 1 005 -2,0 -1 -343 +4,3 +264
PS 10,2 4 871 +4,3 +2 +293 -10,4 -1 168
KD 7,2 3 618 +0,5 0 -38 -0,5 -145
VIHR 0,9 0 73 +0,9 0 +73 +0,2 +9
ITSP 0,2 0 15 -0,3 0 -32 -0,1 -11

Vaasan vaalipiiri - Kauhava - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 13 680
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 578
Äänestysprosentti 63,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 828
Äänestysprosentti 2008 70,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 9 940
Äänestysprosentti 2011 73,5% Hylätyt äänet 34
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,6 44,8 46,3 2 153 1 815 3 968 21 -0,5 -630 0 +6,6 +29
KOK 23,7 23,6 23,6 1 072 956 2 028 10 -2,3 -524 -1 +2,8 -41
SDP 12,1 11,3 11,7 549 456 1 005 5 -2,0 -343 -1 +4,3 +264
PS 9,1 11,3 10,2 413 458 871 4 +4,3 +293 +2 -10,4 -1 168
KD 6,5 8,0 7,2 294 324 618 3 +0,5 -38 0 -0,5 -145
VIHR 0,8 0,9 0,9 36 37 73 0 +0,9 +73 0 +0,2 +9
ITSP 0,2 0,1 0,2 10 5 15 0 -0,3 -32 0 -0,1 -11
Muualla Yle.fi:ssä