Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Kemi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 18 274
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 010
Äänestysprosentti 55,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 11 145
Äänestysprosentti 2008 60,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 12 194
Äänestysprosentti 2011 66,6% Hylätyt äänet 90
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
VAS 32,3 15 3 236 -2,2 -1 -617 +4,3 -180
SDP 23,6 10 2 360 -0,6 -1 -333 +4,7 +61
KESK 16,8 7 1 677 -0,6 -1 -261 +2,6 -47
KOK 13,3 6 1 336 -0,6 0 -223 +2,6 +30
PS 8,7 4 874 +6,2 +3 +597 -13,0 -1 779
VIHR 2,3 1 233 -1,1 0 -149 -1,0 -171
SKP 1,3 0 128 -0,4 0 -60 +0,6 +48
KD 0,8 0 79 -0,1 0 -17 -0,7 -98
KTP 0,7 0 73 -0,7 0 -86 0,0 -14
M11 0,1 0 14 +0,1 0 +14 0,0 +2

Lapin vaalipiiri - Kemi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 18 274
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 010
Äänestysprosentti 55,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 11 145
Äänestysprosentti 2008 60,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 12 194
Äänestysprosentti 2011 66,6% Hylätyt äänet 90
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
VAS 32,1 32,6 32,3 1 603 1 633 3 236 15 -2,2 -617 -1 +4,3 -180
SDP 23,6 23,6 23,6 1 179 1 181 2 360 10 -0,6 -333 -1 +4,7 +61
KESK 17,4 16,2 16,8 868 809 1 677 7 -0,6 -261 -1 +2,6 -47
KOK 13,3 13,4 13,3 665 671 1 336 6 -0,6 -223 0 +2,6 +30
PS 8,4 9,0 8,7 422 452 874 4 +6,2 +597 +3 -13,0 -1 779
VIHR 1,8 2,8 2,3 92 141 233 1 -1,1 -149 0 -1,0 -171
SKP 1,6 0,9 1,3 82 46 128 0 -0,4 -60 0 +0,6 +48
KD 0,9 0,7 0,8 43 36 79 0 -0,1 -17 0 -0,7 -98
KTP 0,8 0,6 0,7 41 32 73 0 -0,7 -86 0 0,0 -14
M11 0,1 0,2 0,1 6 8 14 0 +0,1 +14 0 0,0 +2
Muualla Yle.fi:ssä