Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Kempele - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 11 435
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 459
Äänestysprosentti 56,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 6 465
Äänestysprosentti 2008 61,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 7 932
Äänestysprosentti 2011 71,9% Hylätyt äänet 47
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,2 21 2 986 +3,3 +2 +211 +13,8 +410
KOK 17,7 8 1 146 -4,0 -1 -262 +3,3 +4
SDP 15,0 6 971 -2,5 -2 -161 +2,0 -64
PS 8,7 3 562 +5,2 +2 +336 -11,5 -1 037
VAS 7,0 3 455 -2,6 -1 -167 -3,9 -416
VIHR 3,0 1 196 +0,1 0 +6 -1,9 -194
KD 2,2 1 143 +0,5 0 +31 -0,8 -98

Oulun vaalipiiri - Kempele - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 11 435
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 459
Äänestysprosentti 56,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 6 465
Äänestysprosentti 2008 61,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 7 932
Äänestysprosentti 2011 71,9% Hylätyt äänet 47
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 45,9 46,5 46,2 1 271 1 715 2 986 21 +3,3 +211 +2 +13,8 +410
KOK 15,8 19,2 17,7 437 709 1 146 8 -4,0 -262 -1 +3,3 +4
SDP 16,4 14,0 15,0 455 516 971 6 -2,5 -161 -2 +2,0 -64
PS 8,9 8,5 8,7 247 315 562 3 +5,2 +336 +2 -11,5 -1 037
VAS 8,6 5,9 7,0 237 218 455 3 -2,6 -167 -1 -3,9 -416
VIHR 2,6 3,3 3,0 73 123 196 1 +0,1 +6 0 -1,9 -194
KD 1,8 2,5 2,2 51 92 143 1 +0,5 +31 0 -0,8 -98
Muualla Yle.fi:ssä