Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Kerava - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 27 394
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 15 229
Äänestysprosentti 55,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 15 079
Äänestysprosentti 2008 58,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 18 760
Äänestysprosentti 2011 71,9% Hylätyt äänet 74
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,9 15 4 252 -3,7 -1 -515 +2,9 -448
SDP 23,9 13 3 647 -4,0 -2 -571 +0,6 -741
VIHR 14,7 8 2 244 +1,3 +1 +215 +5,0 +427
PS 14,5 7 2 201 +9,8 +5 +1 494 -7,7 -1 954
VAS 8,0 4 1 223 +0,5 0 +85 +1,2 -64
KESK 5,7 2 871 -3,6 -2 -540 -0,7 -334
KD 3,2 1 485 -1,1 -1 -154 -0,6 -222
RKP 1,1 1 169 0,0 0 -1 +0,3 +14
PIR 0,4 0 59 +0,4 0 +59 -0,3 -62
SKP 0,2 0 38 +0,2 0 +38 0,0 -18
M11 0,2 0 28 +0,2 0 +28 -0,2 -36
STP 0,1 0 12 +0,1 0 +12 0,0 -10

Uudenmaan vaalipiiri - Kerava - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 27 394
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 15 229
Äänestysprosentti 55,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 15 079
Äänestysprosentti 2008 58,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 18 760
Äänestysprosentti 2011 71,9% Hylätyt äänet 74
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,2 28,4 27,9 1 523 2 729 4 252 15 -3,7 -515 -1 +2,9 -448
SDP 25,5 23,1 23,9 1 429 2 218 3 647 13 -4,0 -571 -2 +0,6 -741
VIHR 10,7 17,1 14,7 601 1 643 2 244 8 +1,3 +215 +1 +5,0 +427
PS 15,9 13,6 14,5 894 1 307 2 201 7 +9,8 +1 494 +5 -7,7 -1 954
VAS 9,0 7,4 8,0 507 716 1 223 4 +0,5 +85 0 +1,2 -64
KESK 6,2 5,5 5,7 346 525 871 2 -3,6 -540 -2 -0,7 -334
KD 3,4 3,1 3,2 190 295 485 1 -1,1 -154 -1 -0,6 -222
RKP 1,2 1,0 1,1 68 101 169 1 0,0 -1 0 +0,3 +14
PIR 0,3 0,4 0,4 16 43 59 0 +0,4 +59 0 -0,3 -62
SKP 0,3 0,2 0,2 15 23 38 0 +0,2 +38 0 0,0 -18
M11 0,2 0,2 0,2 13 15 28 0 +0,2 +28 0 -0,2 -36
STP 0,1 0,1 0,1 6 6 12 0 +0,1 +12 0 0,0 -10
Muualla Yle.fi:ssä