Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Keuruu - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 8 669
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 358
Äänestysprosentti 62,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 502
Äänestysprosentti 2008 62,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 060
Äänestysprosentti 2011 69,9% Hylätyt äänet 22
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,7 11 1 540 -2,0 0 -151 -4,2 -458
SDP 25,3 9 1 356 -2,3 -1 -162 +5,4 +147
KOK 17,2 7 923 -0,5 +1 -54 +3,5 +91
PS 14,7 5 787 +9,0 +3 +472 -4,5 -373
KD 6,1 2 327 -0,9 -1 -57 -0,2 -52
VIHR 3,5 1 185 -0,4 0 -28 +1,2 +50
YL 1 2,4 0 131 - - - - -
VAS 2,0 0 109 -0,7 -1 -41 -1,6 -109

Keski-Suomen vaalipiiri - Keuruu - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 8 669
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 358
Äänestysprosentti 62,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 502
Äänestysprosentti 2008 62,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 060
Äänestysprosentti 2011 69,9% Hylätyt äänet 22
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,2 27,4 28,7 776 764 1 540 11 -2,0 -151 0 -4,2 -458
SDP 25,7 25,0 25,3 661 695 1 356 9 -2,3 -162 -1 +5,4 +147
KOK 15,4 18,9 17,2 396 527 923 7 -0,5 -54 +1 +3,5 +91
PS 14,2 15,1 14,7 366 421 787 5 +9,0 +472 +3 -4,5 -373
KD 6,6 5,6 6,1 171 156 327 2 -0,9 -57 -1 -0,2 -52
VIHR 3,0 3,8 3,5 78 107 185 1 -0,4 -28 0 +1,2 +50
YL 1 2,4 2,4 2,4 63 68 131 0 - - - - -
VAS 2,4 1,7 2,0 62 47 109 0 -0,7 -41 -1 -1,6 -109
Muualla Yle.fi:ssä