Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Kirkkonummi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 27 455
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 16 713
Äänestysprosentti 61,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 16 276
Äänestysprosentti 2008 63,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 19 534
Äänestysprosentti 2011 75,0% Hylätyt äänet 70
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 29,5 15 4 922 -3,3 -1 -416 -1,3 -1 080
RKP 20,5 11 3 432 +0,5 +1 +175 +6,2 +637
SDP 14,9 8 2 489 -1,2 0 -129 -1,9 -797
VIHR 12,9 7 2 164 +0,1 0 +69 +2,9 +199
PS 10,0 5 1 671 +3,5 +2 +617 -6,3 -1 522
KESK 6,4 3 1 066 +0,8 0 +151 +1,9 +199
VAS 3,6 1 604 -0,5 -1 -68 +0,1 -92
KD 2,2 1 365 +0,2 -1 +38 -0,1 -89

Uudenmaan vaalipiiri - Kirkkonummi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 27 455
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 16 713
Äänestysprosentti 61,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 16 276
Äänestysprosentti 2008 63,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 19 534
Äänestysprosentti 2011 75,0% Hylätyt äänet 70
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,0 31,0 29,5 1 359 3 563 4 922 15 -3,3 -416 -1 -1,3 -1 080
RKP 22,9 19,5 20,5 1 198 2 234 3 432 11 +0,5 +175 +1 +6,2 +637
SDP 17,2 13,9 14,9 897 1 592 2 489 8 -1,2 -129 0 -1,9 -797
VIHR 10,4 14,1 12,9 544 1 620 2 164 7 +0,1 +69 0 +2,9 +199
PS 11,2 9,4 10,0 588 1 083 1 671 5 +3,5 +617 +2 -6,3 -1 522
KESK 5,0 7,0 6,4 261 805 1 066 3 +0,8 +151 0 +1,9 +199
VAS 4,9 3,0 3,6 256 348 604 1 -0,5 -68 -1 +0,1 -92
KD 2,4 2,1 2,2 125 240 365 1 +0,2 +38 -1 -0,1 -89
Muualla Yle.fi:ssä