Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Kitee - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos -21
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 9 503
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 585
Äänestysprosentti 59,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 639
Äänestysprosentti 2008 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 832
Äänestysprosentti 2011 61,5% Hylätyt äänet 26
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,3 13 2 029 -5,9 -13 -354 +0,8 -43
SDP 21,1 7 1 180 -6,5 -9 -378 -0,4 -76
PS 19,1 7 1 068 +15,2 +5 +844 -2,1 -171
KOK 16,4 6 918 +1,6 -2 +84 +7,5 +395
KD 5,4 2 303 -2,7 -1 -155 -2,2 -144
VAS 1,6 0 87 +0,5 0 +29 -0,2 -18

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Kitee - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos -21
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 9 503
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 585
Äänestysprosentti 59,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 639
Äänestysprosentti 2008 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 832
Äänestysprosentti 2011 61,5% Hylätyt äänet 26
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,6 35,2 36,3 977 1 052 2 029 13 -5,9 -354 -13 +0,8 -43
SDP 22,0 20,3 21,1 572 608 1 180 7 -6,5 -378 -9 -0,4 -76
PS 17,3 20,7 19,1 450 618 1 068 7 +15,2 +844 +5 -2,1 -171
KOK 15,2 17,5 16,4 394 524 918 6 +1,6 +84 -2 +7,5 +395
KD 5,9 5,1 5,4 152 151 303 2 -2,7 -155 -1 -2,2 -144
VAS 1,9 1,2 1,6 50 37 87 0 +0,5 +29 0 -0,2 -18
Muualla Yle.fi:ssä