Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Kokkola - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 36 083
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 21 273
Äänestysprosentti 59,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 22 743
Äänestysprosentti 2008 65,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 25 076
Äänestysprosentti 2011 71,3% Hylätyt äänet 113
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 26,9 14 5 715 -5,4 -4 -1 634 +2,6 -380
SDP 18,9 10 4 013 +1,0 +1 -49 -1,9 -1 188
KOK 14,1 7 3 009 +4,3 +2 +760 +4,4 +557
RKP 11,8 6 2 504 -0,1 0 -206 +1,9 +22
PS 10,1 5 2 138 +4,8 +3 +945 -6,9 -2 114
KD 9,1 5 1 933 -3,9 -2 -1 016 -0,9 -583
VAS 4,9 2 1 032 -0,8 -1 -258 -0,1 -210
VIHR 4,0 2 848 +0,6 +1 +89 +1,6 +259
ITSP 0,2 0 50 -0,2 0 -41 0,0 -17
YL SV 0,1 0 31 - - - - -

Vaasan vaalipiiri - Kokkola - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 36 083
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 21 273
Äänestysprosentti 59,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 22 743
Äänestysprosentti 2008 65,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 25 076
Äänestysprosentti 2011 71,3% Hylätyt äänet 113
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,6 25,9 26,9 2 176 3 539 5 715 14 -5,4 -1 634 -4 +2,6 -380
SDP 19,2 18,7 18,9 1 462 2 551 4 013 10 +1,0 -49 +1 -1,9 -1 188
KOK 14,6 13,9 14,1 1 114 1 895 3 009 7 +4,3 +760 +2 +4,4 +557
RKP 11,6 11,9 11,8 884 1 620 2 504 6 -0,1 -206 0 +1,9 +22
PS 9,2 10,5 10,1 699 1 439 2 138 5 +4,8 +945 +3 -6,9 -2 114
KD 8,5 9,4 9,1 648 1 285 1 933 5 -3,9 -1 016 -2 -0,9 -583
VAS 5,1 4,7 4,9 389 643 1 032 2 -0,8 -258 -1 -0,1 -210
VIHR 2,9 4,6 4,0 221 627 848 2 +0,6 +89 +1 +1,6 +259
ITSP 0,2 0,2 0,2 17 33 50 0 -0,2 -41 0 0,0 -17
YL SV 0,1 0,2 0,1 8 23 31 0 - - - - -
Muualla Yle.fi:ssä