Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Kontiolahti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 10 276
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 900
Äänestysprosentti 57,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 751
Äänestysprosentti 2008 59,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 880
Äänestysprosentti 2011 69,4% Hylätyt äänet 27
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,1 11 1 775 -4,2 -1 -195 +6,3 +140
SDP 27,0 10 1 595 -5,7 -2 -290 +0,7 -216
PS 17,8 6 1 052 +11,8 +4 +708 -8,8 -780
KOK 17,1 6 1 006 +0,9 0 +76 +4,4 +137
VIHR 5,8 2 341 -0,3 0 -11 +0,8 +1
VAS 2,2 0 131 -0,6 -1 -34 -0,6 -63

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Kontiolahti - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 10 276
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 900
Äänestysprosentti 57,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 751
Äänestysprosentti 2008 59,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 880
Äänestysprosentti 2011 69,4% Hylätyt äänet 27
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,6 30,9 30,1 607 1 168 1 775 11 -4,2 -195 -1 +6,3 +140
SDP 28,4 26,3 27,0 602 993 1 595 10 -5,7 -290 -2 +0,7 -216
PS 19,7 16,8 17,8 419 633 1 052 6 +11,8 +708 +4 -8,8 -780
KOK 15,6 17,9 17,1 331 675 1 006 6 +0,9 +76 0 +4,4 +137
VIHR 5,1 6,2 5,8 108 233 341 2 -0,3 -11 0 +0,8 +1
VAS 2,6 2,0 2,2 55 76 131 0 -0,6 -34 -1 -0,6 -63
Muualla Yle.fi:ssä