Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Kotka - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 44 595
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 24 706
Äänestysprosentti 55,8% Hyväksyttyjä ääniä 2008 25 877
Äänestysprosentti 2008 58,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 28 523
Äänestysprosentti 2011 66,7% Hylätyt äänet 157
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,0 13 6 422 -2,1 -1 -859 +5,9 +685
SDP 22,5 12 5 547 -6,9 -4 -2 038 -5,0 -2 274
VAS 20,1 10 4 964 +4,8 +2 +1 014 +5,6 +842
PS 15,8 8 3 893 +7,6 +4 +1 785 -7,9 -2 845
VIHR 7,7 4 1 905 0,0 0 -85 +2,5 +427
KD 4,5 2 1 108 -1,0 0 -307 +0,5 -41
KESK 2,3 1 565 -3,0 -1 -811 -2,2 -709
RKP 1,1 1 267 +0,4 0 +95 +1,1 +267
ITSP 0,1 0 35 +0,1 0 +35 0,0 -4

Kymen vaalipiiri - Kotka - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 44 595
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 24 706
Äänestysprosentti 55,8% Hyväksyttyjä ääniä 2008 25 877
Äänestysprosentti 2008 58,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 28 523
Äänestysprosentti 2011 66,7% Hylätyt äänet 157
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,9 26,1 26,0 2 382 4 040 6 422 13 -2,1 -859 -1 +5,9 +685
SDP 23,5 21,8 22,5 2 166 3 381 5 547 12 -6,9 -2 038 -4 -5,0 -2 274
VAS 22,4 18,7 20,1 2 063 2 901 4 964 10 +4,8 +1 014 +2 +5,6 +842
PS 13,7 17,0 15,8 1 260 2 633 3 893 8 +7,6 +1 785 +4 -7,9 -2 845
VIHR 5,6 9,0 7,7 516 1 389 1 905 4 0,0 -85 0 +2,5 +427
KD 5,1 4,1 4,5 467 641 1 108 2 -1,0 -307 0 +0,5 -41
KESK 2,1 2,4 2,3 190 375 565 1 -3,0 -811 -1 -2,2 -709
RKP 1,5 0,8 1,1 137 130 267 1 +0,4 +95 0 +1,1 +267
ITSP 0,2 0,1 0,1 17 18 35 0 +0,1 +35 0 0,0 -4
Muualla Yle.fi:ssä