Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Kouvola - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -16
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 71 410
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 40 709
Äänestysprosentti 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 44 616
Äänestysprosentti 2008 62,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 47 418
Äänestysprosentti 2011 67,6% Hylätyt äänet 204
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 22,5 14 9 155 -3,3 -6 -2 331 +0,4 -1 339
KOK 20,7 12 8 407 -1,3 -5 -1 401 +4,1 +576
PS 17,7 11 7 222 +10,9 +6 +4 178 -9,3 -5 590
KESK 14,9 9 6 051 -2,8 -4 -1 827 -1,1 -1 507
YL SIT 9,4 5 3 831 - - - - -
KD 7,0 4 2 843 -0,2 -1 -380 -2,2 -1 515
VAS 4,0 2 1 638 +0,1 -1 -132 -0,7 -584
VIHR 3,4 2 1 371 -0,3 0 -285 -0,4 -405
ITSP 0,3 0 119 +0,3 0 +119 +0,2 +62
PIR 0,2 0 72 +0,2 0 +72 -0,1 -49

Kymen vaalipiiri - Kouvola - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -16
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 71 410
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 40 709
Äänestysprosentti 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 44 616
Äänestysprosentti 2008 62,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 47 418
Äänestysprosentti 2011 67,6% Hylätyt äänet 204
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 25,1 20,3 22,5 4 730 4 425 9 155 14 -3,3 -2 331 -6 +0,4 -1 339
KOK 19,4 21,7 20,7 3 655 4 752 8 407 12 -1,3 -1 401 -5 +4,1 +576
PS 17,3 18,1 17,7 3 267 3 955 7 222 11 +10,9 +4 178 +6 -9,3 -5 590
KESK 15,4 14,4 14,9 2 897 3 154 6 051 9 -2,8 -1 827 -4 -1,1 -1 507
YL SIT 9,0 9,7 9,4 1 703 2 128 3 831 5 - - - - -
KD 6,6 7,3 7,0 1 247 1 596 2 843 4 -0,2 -380 -1 -2,2 -1 515
VAS 4,0 4,0 4,0 760 878 1 638 2 +0,1 -132 -1 -0,7 -584
VIHR 2,8 3,8 3,4 530 841 1 371 2 -0,3 -285 0 -0,4 -405
ITSP 0,2 0,4 0,3 40 79 119 0 +0,3 +119 0 +0,2 +62
PIR 0,2 0,2 0,2 31 41 72 0 +0,2 +72 0 -0,1 -49
Muualla Yle.fi:ssä