Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Kruunupyy - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 5 191
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 739
Äänestysprosentti 72,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 109
Äänestysprosentti 2008 79,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 152
Äänestysprosentti 2011 80,4% Hylätyt äänet 20
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 68,0 20 2 544 +1,7 +1 -181 -6,6 -553
SDP 10,5 3 393 -1,6 0 -104 +2,8 +73
KD 9,3 2 348 +1,0 0 +5 +3,7 +115
KESK 9,2 2 345 -2,4 -1 -131 +4,5 +149
VIHR 1,6 0 58 +1,6 0 +58 +0,9 +32
PS 1,4 0 51 +1,4 0 +51 -3,1 -134

Vaasan vaalipiiri - Kruunupyy - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 5 191
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 739
Äänestysprosentti 72,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 109
Äänestysprosentti 2008 79,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 152
Äänestysprosentti 2011 80,4% Hylätyt äänet 20
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 68,0 68,1 68,0 874 1 670 2 544 20 +1,7 -181 +1 -6,6 -553
SDP 11,4 10,1 10,5 146 247 393 3 -1,6 -104 0 +2,8 +73
KD 9,1 9,4 9,3 117 231 348 2 +1,0 +5 0 +3,7 +115
KESK 9,3 9,2 9,2 120 225 345 2 -2,4 -131 -1 +4,5 +149
VIHR 0,5 2,1 1,6 6 52 58 0 +1,6 +58 0 +0,9 +32
PS 1,8 1,1 1,4 23 28 51 0 +1,4 +51 0 -3,1 -134
Muualla Yle.fi:ssä