Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Kuopio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -48
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 84 842
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 44 133
Äänestysprosentti 52,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 46 889
Äänestysprosentti 2008 57,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 55 510
Äänestysprosentti 2011 67,2% Hylätyt äänet 234
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,0 14 10 169 +0,1 -8 -572 +2,1 -1 439
KESK 21,9 13 9 665 -2,0 -21 -1 538 +2,9 -892
SDP 19,9 12 8 761 +0,1 -7 -480 +1,4 -1 489
PS 14,4 9 6 361 +9,1 +5 +3 865 -5,2 -4 550
VIHR 8,5 5 3 743 -4,8 -5 -2 477 -0,5 -1 216
VAS 7,3 4 3 240 -1,5 -6 -921 -0,3 -977
KD 4,4 2 1 952 -0,9 -6 -538 +0,3 -355
SKP 0,4 0 191 0,0 0 -27 +0,1 +22
KTP 0,1 0 27 +0,1 0 +27 0,0 +9
STP 0,1 0 24 0,0 0 +5 0,0 0

Pohjois-Savon vaalipiiri - Kuopio - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -48
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 84 842
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 44 133
Äänestysprosentti 52,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 46 889
Äänestysprosentti 2008 57,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 55 510
Äänestysprosentti 2011 67,2% Hylätyt äänet 234
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 21,9 23,8 23,0 3 979 6 190 10 169 14 +0,1 -572 -8 +2,1 -1 439
KESK 22,9 21,2 21,9 4 165 5 500 9 665 13 -2,0 -1 538 -21 +2,9 -892
SDP 19,9 19,8 19,9 3 619 5 142 8 761 12 +0,1 -480 -7 +1,4 -1 489
PS 15,5 13,6 14,4 2 816 3 545 6 361 9 +9,1 +3 865 +5 -5,2 -4 550
VIHR 6,4 10,0 8,5 1 156 2 587 3 743 5 -4,8 -2 477 -5 -0,5 -1 216
VAS 8,0 6,9 7,3 1 445 1 795 3 240 4 -1,5 -921 -6 -0,3 -977
KD 4,9 4,1 4,4 895 1 057 1 952 2 -0,9 -538 -6 +0,3 -355
SKP 0,3 0,5 0,4 58 133 191 0 0,0 -27 0 +0,1 +22
KTP 0,1 0,1 0,1 13 14 27 0 +0,1 +27 0 0,0 +9
STP 0,0 0,1 0,1 5 19 24 0 0,0 +5 0 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä