Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Laihia - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 6 182
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 890
Äänestysprosentti 63,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 886
Äänestysprosentti 2008 64,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 488
Äänestysprosentti 2011 73,8% Hylätyt äänet 14
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,7 10 1 465 -3,3 -1 -126 +8,6 +161
KOK 22,2 6 862 -2,4 -1 -94 +3,9 +42
PS 18,4 5 715 +9,1 +3 +353 -8,5 -492
SDP 13,3 3 516 -2,4 -1 -91 -0,5 -104
KD 3,4 2 131 +0,7 +1 +28 -0,2 -27
VAS 5,2 1 201 -1,7 -1 -66 -0,8 -67

Vaasan vaalipiiri - Laihia - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 6 182
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 890
Äänestysprosentti 63,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 886
Äänestysprosentti 2008 64,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 488
Äänestysprosentti 2011 73,8% Hylätyt äänet 14
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,9 37,4 37,7 651 814 1 465 10 -3,3 -126 -1 +8,6 +161
KOK 22,3 22,0 22,2 383 479 862 6 -2,4 -94 -1 +3,9 +42
PS 16,4 20,0 18,4 281 434 715 5 +9,1 +353 +3 -8,5 -492
SDP 13,8 12,8 13,3 237 279 516 3 -2,4 -91 -1 -0,5 -104
KD 3,7 3,1 3,4 63 68 131 2 +0,7 +28 +1 -0,2 -27
VAS 5,9 4,6 5,2 101 100 201 1 -1,7 -66 -1 -0,8 -67
Muualla Yle.fi:ssä