Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Lappeenranta - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -29
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 58 835
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 31 775
Äänestysprosentti 54,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 33 149
Äänestysprosentti 2008 57,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 38 432
Äänestysprosentti 2011 67,6% Hylätyt äänet 177
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 22,6 14 7 191 -4,4 -6 -1 784 -2,6 -2 489
KOK 21,1 13 6 691 -0,8 -6 -544 +0,3 -1 282
KESK 19,5 12 6 200 -3,0 -16 -1 249 +2,7 -246
PS 14,3 9 4 547 +10,6 +5 +3 322 -5,2 -2 955
YL Myö 9,2 5 2 910 - - - - -
VIHR 5,9 3 1 869 +0,7 -1 +141 +0,5 -185
KD 5,6 3 1 775 -2,1 -2 -788 -2,3 -1 264
VAS 1,5 0 461 -0,9 -1 -307 -1,9 -835
ITSP 0,3 0 80 +0,1 0 +23 +0,2 +42
PIR 0,2 0 51 +0,2 0 +51 -0,1 -67

Kymen vaalipiiri - Lappeenranta - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -29
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 58 835
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 31 775
Äänestysprosentti 54,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 33 149
Äänestysprosentti 2008 57,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 38 432
Äänestysprosentti 2011 67,6% Hylätyt äänet 177
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 23,3 22,1 22,6 3 424 3 767 7 191 14 -4,4 -1 784 -6 -2,6 -2 489
KOK 21,5 20,7 21,1 3 164 3 527 6 691 13 -0,8 -544 -6 +0,3 -1 282
KESK 20,4 18,8 19,5 2 997 3 203 6 200 12 -3,0 -1 249 -16 +2,7 -246
PS 14,1 14,5 14,3 2 082 2 465 4 547 9 +10,6 +3 322 +5 -5,2 -2 955
YL Myö 7,9 10,2 9,2 1 166 1 744 2 910 5 - - - - -
VIHR 4,9 6,7 5,9 722 1 147 1 869 3 +0,7 +141 -1 +0,5 -185
KD 6,2 5,1 5,6 907 868 1 775 3 -2,1 -788 -2 -2,3 -1 264
VAS 1,5 1,4 1,5 223 238 461 0 -0,9 -307 -1 -1,9 -835
ITSP 0,1 0,4 0,3 20 60 80 0 +0,1 +23 0 +0,2 +42
PIR 0,1 0,2 0,2 21 30 51 0 +0,2 +51 0 -0,1 -67
Muualla Yle.fi:ssä