Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Lemi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 21
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 2 391
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 554
Äänestysprosentti 65,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 1 593
Äänestysprosentti 2008 67,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 1 688
Äänestysprosentti 2011 71,2% Hylätyt äänet 8
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,2 10 640 -2,4 +1 -55 +4,0 +12
KOK 23,4 5 364 -2,3 0 -45 +9,6 +130
PS 14,4 3 224 +5,5 +1 +82 -9,5 -180
SDP 7,5 1 116 -0,8 0 -15 -4,9 -93
KD 6,0 1 94 +0,7 -1 +8 +1,5 +18
VIHR 5,9 1 92 -2,2 -1 -38 +0,2 -5
E60 1,5 0 24 - - - - -

Kymen vaalipiiri - Lemi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 21
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 2 391
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 554
Äänestysprosentti 65,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 1 593
Äänestysprosentti 2008 67,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 1 688
Äänestysprosentti 2011 71,2% Hylätyt äänet 8
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,3 42,3 41,2 229 411 640 10 -2,4 -55 +1 +4,0 +12
KOK 24,2 23,0 23,4 141 223 364 5 -2,3 -45 0 +9,6 +130
PS 13,9 14,7 14,4 81 143 224 3 +5,5 +82 +1 -9,5 -180
SDP 8,1 7,1 7,5 47 69 116 1 -0,8 -15 0 -4,9 -93
KD 6,7 5,7 6,0 39 55 94 1 +0,7 +8 -1 +1,5 +18
VIHR 6,5 5,6 5,9 38 54 92 1 -2,2 -38 -1 +0,2 -5
E60 1,4 1,6 1,5 8 16 24 0 - - - - -
Muualla Yle.fi:ssä