Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Lempäälä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 15 405
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 376
Äänestysprosentti 61,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 210
Äänestysprosentti 2008 64,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 035
Äänestysprosentti 2011 74,4% Hylätyt äänet 54
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,8 12 2 515 -2,7 -2 -202 +2,2 -197
SDP 22,4 10 2 099 -0,7 0 -28 +3,4 +5
KESK 17,2 8 1 616 -1,2 0 -79 +5,3 +301
PS 10,1 4 951 +6,8 +3 +643 -10,6 -1 341
VIHR 8,6 3 808 -0,6 -1 -39 +1,5 +24
KD 7,4 3 695 -0,4 0 -29 -0,5 -173
VAS 7,4 3 692 -0,8 0 -65 +0,8 -30

Pirkanmaan vaalipiiri - Lempäälä - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 15 405
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 376
Äänestysprosentti 61,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 210
Äänestysprosentti 2008 64,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 035
Äänestysprosentti 2011 74,4% Hylätyt äänet 54
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,7 28,6 26,8 806 1 709 2 515 12 -2,7 -202 -2 +2,2 -197
SDP 25,7 20,5 22,4 872 1 227 2 099 10 -0,7 -28 0 +3,4 +5
KESK 16,5 17,7 17,2 559 1 057 1 616 8 -1,2 -79 0 +5,3 +301
PS 11,2 9,5 10,1 380 571 951 4 +6,8 +643 +3 -10,6 -1 341
VIHR 5,5 10,4 8,6 185 623 808 3 -0,6 -39 -1 +1,5 +24
KD 8,3 6,9 7,4 282 413 695 3 -0,4 -29 0 -0,5 -173
VAS 9,1 6,4 7,4 310 382 692 3 -0,8 -65 0 +0,8 -30
Muualla Yle.fi:ssä