Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Lieksa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 10 540
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 362
Äänestysprosentti 60,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 6 438
Äänestysprosentti 2008 59,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 995
Äänestysprosentti 2011 66,1% Hylätyt äänet 31
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 31,7 12 2 018 -8,8 -3 -591 -6,0 -621
KESK 26,6 10 1 690 -4,8 -1 -330 +4,5 +145
PS 22,5 8 1 430 +16,1 +6 +1 018 -1,7 -259
KOK 10,3 3 655 +1,2 0 +72 +2,0 +76
VAS 4,0 1 254 -1,7 -1 -112 +0,4 +1
KD 3,5 1 222 -3,5 -1 -226 +1,5 +82
VIHR 1,5 0 93 +1,5 0 +93 +0,1 -3

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Lieksa - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 10 540
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 362
Äänestysprosentti 60,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 6 438
Äänestysprosentti 2008 59,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 995
Äänestysprosentti 2011 66,1% Hylätyt äänet 31
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 33,7 29,0 31,7 1 256 762 2 018 12 -8,8 -591 -3 -6,0 -621
KESK 27,0 26,0 26,6 1 006 684 1 690 10 -4,8 -330 -1 +4,5 +145
PS 20,7 25,0 22,5 773 657 1 430 8 +16,1 +1 018 +6 -1,7 -259
KOK 10,5 10,0 10,3 391 264 655 3 +1,2 +72 0 +2,0 +76
VAS 3,6 4,5 4,0 136 118 254 1 -1,7 -112 -1 +0,4 +1
KD 3,5 3,5 3,5 130 92 222 1 -3,5 -226 -1 +1,5 +82
VIHR 1,1 2,0 1,5 40 53 93 0 +1,5 +93 0 +0,1 -3
Muualla Yle.fi:ssä