Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Lieto - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 12 551
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 831
Äänestysprosentti 62,8% Hyväksyttyjä ääniä 2008 7 537
Äänestysprosentti 2008 65,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 9 056
Äänestysprosentti 2011 76,1% Hylätyt äänet 51
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 29,9 13 2 342 -2,5 -1 -100 +1,9 -194
KESK 22,1 9 1 729 -0,4 -1 +32 +7,9 +447
SDP 19,4 8 1 519 -2,9 -2 -163 +2,0 -53
PS 11,6 5 910 +6,8 +3 +544 -9,2 -977
VAS 8,8 4 689 -0,2 0 +14 +0,8 -35
VIHR 5,3 2 413 +0,2 0 +28 -0,6 -118
KD 2,9 2 229 -0,9 +1 -61 0,0 -34

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Lieto - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 12 551
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 831
Äänestysprosentti 62,8% Hyväksyttyjä ääniä 2008 7 537
Äänestysprosentti 2008 65,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 9 056
Äänestysprosentti 2011 76,1% Hylätyt äänet 51
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,6 31,3 29,9 624 1 718 2 342 13 -2,5 -100 -1 +1,9 -194
KESK 25,4 20,7 22,1 595 1 134 1 729 9 -0,4 +32 -1 +7,9 +447
SDP 19,4 19,4 19,4 454 1 065 1 519 8 -2,9 -163 -2 +2,0 -53
PS 13,1 11,0 11,6 308 602 910 5 +6,8 +544 +3 -9,2 -977
VAS 9,9 8,3 8,8 233 456 689 4 -0,2 +14 0 +0,8 -35
VIHR 2,8 6,3 5,3 65 348 413 2 +0,2 +28 0 -0,6 -118
KD 2,9 3,0 2,9 67 162 229 2 -0,9 -61 +1 0,0 -34
Muualla Yle.fi:ssä