Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Liperi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 9 495
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 425
Äänestysprosentti 57,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 466
Äänestysprosentti 2008 59,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 412
Äänestysprosentti 2011 69,0% Hylätyt äänet 41
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,4 12 1 813 -3,5 -2 -205 +0,1 -323
PS 23,8 9 1 289 +10,4 +4 +561 -4,2 -506
SDP 21,6 8 1 172 -4,7 -1 -267 +1,7 -103
KOK 12,0 4 652 -4,8 -2 -265 +2,8 +61
YL LS 5,2 1 281 - - - - -
KD 3,0 1 163 -0,5 0 -26 +0,3 -11
VAS 1,0 0 55 +1,0 0 +55 -1,1 -81

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Liperi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 9 495
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 425
Äänestysprosentti 57,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 466
Äänestysprosentti 2008 59,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 6 412
Äänestysprosentti 2011 69,0% Hylätyt äänet 41
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,6 29,9 33,4 940 873 1 813 12 -3,5 -205 -2 +0,1 -323
PS 22,4 24,9 23,8 561 728 1 289 9 +10,4 +561 +4 -4,2 -506
SDP 21,4 21,8 21,6 536 636 1 172 8 -4,7 -267 -1 +1,7 -103
KOK 9,8 13,9 12,0 246 406 652 4 -4,8 -265 -2 +2,8 +61
YL LS 4,6 5,7 5,2 114 167 281 1 - - - - -
KD 3,2 2,8 3,0 80 83 163 1 -0,5 -26 0 +0,3 -11
VAS 1,0 1,0 1,0 25 30 55 0 +1,0 +55 0 -1,1 -81
Muualla Yle.fi:ssä