Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Lohja - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos -44
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 36 971
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 20 666
Äänestysprosentti 56,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 21 469
Äänestysprosentti 2008 60,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 24 994
Äänestysprosentti 2011 69,7% Hylätyt äänet 116
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 23,2 12 4 798 -2,0 -10 -607 -0,8 -1 195
KOK 20,2 11 4 170 -3,6 -15 -941 -0,7 -1 047
PS 13,3 7 2 746 +10,0 +5 +2 050 -10,8 -3 263
VAS 11,6 6 2 398 -1,0 -3 -300 +3,3 +320
KESK 9,7 5 2 003 -1,0 -11 -298 +0,7 -254
VIHR 9,6 5 1 985 0,0 -2 -82 +3,0 +328
M L 6,2 3 1 285 - - - - -
RKP 3,0 1 617 +0,4 0 +72 +0,3 -45
KD 2,8 1 581 -0,7 -1 -178 -0,2 -161
KTP 0,2 0 43 0,0 0 +2 +0,1 +7
E385 0,2 0 33 - - - - -
ITSP 0,0 0 7 0,0 0 +7 -0,1 -30

Uudenmaan vaalipiiri - Lohja - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos -44
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 36 971
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 20 666
Äänestysprosentti 56,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 21 469
Äänestysprosentti 2008 60,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 24 994
Äänestysprosentti 2011 69,7% Hylätyt äänet 116
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 24,1 22,6 23,2 2 045 2 753 4 798 12 -2,0 -607 -10 -0,8 -1 195
KOK 20,5 19,9 20,2 1 743 2 427 4 170 11 -3,6 -941 -15 -0,7 -1 047
PS 14,1 12,7 13,3 1 193 1 553 2 746 7 +10,0 +2 050 +5 -10,8 -3 263
VAS 11,8 11,4 11,6 1 004 1 394 2 398 6 -1,0 -300 -3 +3,3 +320
KESK 9,4 9,9 9,7 799 1 204 2 003 5 -1,0 -298 -11 +0,7 -254
VIHR 6,7 11,6 9,6 569 1 416 1 985 5 0,0 -82 -2 +3,0 +328
M L 6,7 5,9 6,2 566 719 1 285 3 - - - - -
RKP 3,1 2,9 3,0 267 350 617 1 +0,4 +72 0 +0,3 -45
KD 3,1 2,6 2,8 264 317 581 1 -0,7 -178 -1 -0,2 -161
KTP 0,2 0,2 0,2 17 26 43 0 0,0 +2 0 +0,1 +7
E385 0,2 0,1 0,2 17 16 33 0 - - - - -
ITSP 0,0 0,0 0,0 1 6 7 0 0,0 +7 0 -0,1 -30
Muualla Yle.fi:ssä