Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Loimaa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 13 707
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 381
Äänestysprosentti 61,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 023
Äänestysprosentti 2008 65,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 9 423
Äänestysprosentti 2011 69,4% Hylätyt äänet 43
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,4 16 2 882 -1,1 0 -322 +3,1 -63
KOK 23,4 11 1 964 -2,7 -2 -394 +4,2 +151
VAS 16,0 7 1 340 -2,1 -1 -288 +3,9 +198
PS 12,0 5 1 003 +6,3 +3 +491 -7,8 -858
SDP 8,3 3 693 0,0 0 -49 -1,8 -254
VIHR 3,3 1 280 -0,3 0 -50 -0,1 -42
KD 1,5 0 123 +0,1 0 +2 0,0 -15
SKP 1,1 0 96 -0,3 0 -32 +0,2 +4

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Loimaa - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 13 707
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 381
Äänestysprosentti 61,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 023
Äänestysprosentti 2008 65,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 9 423
Äänestysprosentti 2011 69,4% Hylätyt äänet 43
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 32,3 36,3 34,4 1 296 1 586 2 882 16 -1,1 -322 0 +3,1 -63
KOK 24,1 22,8 23,4 966 998 1 964 11 -2,7 -394 -2 +4,2 +151
VAS 17,7 14,4 16,0 711 629 1 340 7 -2,1 -288 -1 +3,9 +198
PS 11,6 12,3 12,0 465 538 1 003 5 +6,3 +491 +3 -7,8 -858
SDP 8,6 8,0 8,3 345 348 693 3 0,0 -49 0 -1,8 -254
VIHR 3,0 3,7 3,3 119 161 280 1 -0,3 -50 0 -0,1 -42
KD 1,6 1,3 1,5 64 59 123 0 +0,1 +2 0 0,0 -15
SKP 1,1 1,2 1,1 44 52 96 0 -0,3 -32 0 +0,2 +4
Muualla Yle.fi:ssä