Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Loviisa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 12 649
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 727
Äänestysprosentti 61,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 7 818
Äänestysprosentti 2008 62,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 8 796
Äänestysprosentti 2011 70,9% Hylätyt äänet 44
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 40,5 25 3 127 -0,1 0 -47 +4,4 -45
SDP 19,6 12 1 512 -3,4 -2 -284 +0,9 -130
KOK 15,4 9 1 188 +1,3 +1 +85 +2,3 +35
PS 10,5 6 812 +4,8 +3 +362 -4,8 -536
VAS 6,1 3 474 +3,9 +2 +298 0,0 -65
VIHR 3,5 2 271 -1,8 -1 -143 -0,6 -88
KESK 3,2 1 250 -1,8 -2 -145 -0,6 -83
KD 1,2 1 93 -0,4 0 -32 -0,2 -29

Uudenmaan vaalipiiri - Loviisa - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 12 649
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 727
Äänestysprosentti 61,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 7 818
Äänestysprosentti 2008 62,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 8 796
Äänestysprosentti 2011 70,9% Hylätyt äänet 44
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 39,0 41,3 40,5 1 082 2 045 3 127 25 -0,1 -47 0 +4,4 -45
SDP 22,8 17,7 19,6 634 878 1 512 12 -3,4 -284 -2 +0,9 -130
KOK 14,8 15,7 15,4 412 776 1 188 9 +1,3 +85 +1 +2,3 +35
PS 10,3 10,6 10,5 286 526 812 6 +4,8 +362 +3 -4,8 -536
VAS 4,8 6,9 6,1 133 341 474 3 +3,9 +298 +2 0,0 -65
VIHR 3,3 3,6 3,5 92 179 271 2 -1,8 -143 -1 -0,6 -88
KESK 3,5 3,1 3,2 97 153 250 1 -1,8 -145 -2 -0,6 -83
KD 1,5 1,1 1,2 41 52 93 1 -0,4 -32 0 -0,2 -29
Muualla Yle.fi:ssä