Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Mäntsälä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 15 073
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 002
Äänestysprosentti 53,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 148
Äänestysprosentti 2008 58,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 9 756
Äänestysprosentti 2011 67,5% Hylätyt äänet 53
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 26,8 12 2 147 -4,9 -3 -437 +10,4 +546
KOK 25,5 11 2 040 -3,0 -1 -278 +0,9 -356
SDP 22,9 10 1 831 +0,1 0 -26 +3,5 -62
PS 14,0 6 1 122 +8,6 +4 +684 -10,3 -1 255
VAS 4,4 2 350 -0,5 0 -50 -0,3 -105
VIHR 3,1 1 247 -2,0 -1 -164 -2,3 -282
KD 2,7 1 219 +1,3 +1 +105 -0,2 -72
RKP 0,5 0 37 +0,1 0 +11 -0,2 -31
KTP 0,1 0 9 +0,1 0 +9 0,0 0

Uudenmaan vaalipiiri - Mäntsälä - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 15 073
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 002
Äänestysprosentti 53,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 148
Äänestysprosentti 2008 58,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 9 756
Äänestysprosentti 2011 67,5% Hylätyt äänet 53
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 27,6 26,4 26,8 792 1 355 2 147 12 -4,9 -437 -3 +10,4 +546
KOK 24,0 26,3 25,5 689 1 351 2 040 11 -3,0 -278 -1 +0,9 -356
SDP 23,5 22,5 22,9 675 1 156 1 831 10 +0,1 -26 0 +3,5 -62
PS 13,9 14,1 14,0 399 723 1 122 6 +8,6 +684 +4 -10,3 -1 255
VAS 4,9 4,1 4,4 140 210 350 2 -0,5 -50 0 -0,3 -105
VIHR 2,6 3,4 3,1 75 172 247 1 -2,0 -164 -1 -2,3 -282
KD 2,8 2,7 2,7 81 138 219 1 +1,3 +105 +1 -0,2 -72
RKP 0,4 0,5 0,5 11 26 37 0 +0,1 +11 0 -0,2 -31
KTP 0,2 0,1 0,1 6 3 9 0 +0,1 +9 0 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä