Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Mikkeli - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -44
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 44 464
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 25 944
Äänestysprosentti 58,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 27 413
Äänestysprosentti 2008 62,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 29 297
Äänestysprosentti 2011 67,5% Hylätyt äänet 163
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 25,7 16 6 655 +0,5 -17 -228 +4,6 +477
SDP 24,9 15 6 464 -3,4 -15 -1 299 +1,6 -354
KOK 23,7 14 6 157 -2,9 -12 -1 147 +5,1 +693
PS 11,6 7 3 022 +6,9 +3 +1 709 -10,3 -3 406
VIHR 7,8 4 2 011 -1,2 -2 -440 -0,3 -351
KD 4,8 3 1 239 0,0 -1 -79 +0,4 -29
VAS 1,0 0 261 -0,3 0 -86 -0,7 -229
PIR 0,5 0 135 +0,5 0 +135 +0,1 +9

Etelä-Savon vaalipiiri - Mikkeli - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -44
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 44 464
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 25 944
Äänestysprosentti 58,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 27 413
Äänestysprosentti 2008 62,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 29 297
Äänestysprosentti 2011 67,5% Hylätyt äänet 163
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,1 23,7 25,7 3 264 3 391 6 655 16 +0,5 -228 -17 +4,6 +477
SDP 23,1 26,4 24,9 2 690 3 774 6 464 15 -3,4 -1 299 -15 +1,6 -354
KOK 23,6 23,8 23,7 2 747 3 410 6 157 14 -2,9 -1 147 -12 +5,1 +693
PS 11,9 11,5 11,6 1 378 1 644 3 022 7 +6,9 +1 709 +3 -10,3 -3 406
VIHR 6,7 8,6 7,8 784 1 227 2 011 4 -1,2 -440 -2 -0,3 -351
KD 5,1 4,5 4,8 591 648 1 239 3 0,0 -79 -1 +0,4 -29
VAS 1,1 0,9 1,0 131 130 261 0 -0,3 -86 0 -0,7 -229
PIR 0,4 0,6 0,5 43 92 135 0 +0,5 +135 0 +0,1 +9
Muualla Yle.fi:ssä